Алтерко АД надхвърли прогнозния ръст на приходите от продажби за 2022 г.

Компанията отчита ръст на консолидираните си приходи от дейността с 54.6%

Икономика / Технологии
3E news
679
article picture alt description

Източник" Алтерко АД

Алтерко АД (BSE: A4L / ISIN: BG1100003166), доказал се иноватор и лидер на пазара на IoT устройства, публикува консолидираните си финансови резултати към края на четвъртото тримесечие на 2022 г., спрямо които към края на 2022 г. консолидираните приходи от дейността са нараснали спрямо същия период на 2021 г. с 54.6% до EUR 48.1 млн., а приходите от продажба на стоки и продукция са нараснали с 58.2% до EUR 47.6  млн. В резултат на засилените инвестиции в разрастване на дистрибуторската мрежа и структурите за научноизследователска и развойна дейност печалбата преди лихви, данъци, и амортизация (EBITDA) са нараснали с 9.5%, а печалбата преди лихви и данъци (EBIT) с 10.3%.

Алтерко продължи растежа си през финансовата 2022 г., като въз основа на тези предварителни данни ще надхвърли прогнозния ръст на годишните приходи от продажби за 2022 г. Забелязват се тенденции за увеличаване на неразпределената печалба и намаляването на нетекущите банкови задължения с 25,9% до EUR 0.9 млн. (BGN 1.8 млн.)*, чийто положителен ефект е намален от изплащането на дивидент, бонуси към персонала и промени в митните сборове. Нетната печалба на Групово ниво се е увеличила с 9.7% до EUR 8.9 млн. (BGN 17.4 млн.)*. Със съотношение на собствения капитал към активите от 89.0% към 31 Декември 2022, Алтерко се радва на солидна финансова основа (31 Декември 2021: 90.5%). През дванадесетте месеца на 2022 г. се забелязва увеличаване на материалните запаси спрямо същия период на 2021 г., съответстващо на по-високите приходи от продажби, и авансовите плащания към доставчиците с цел проактивно справяне с потенциални забавяния във веригите за доставки.

Димитър Димитров, изпълнителен директор на Allterco JSCo, коментира развитието на продуктите: „След големия успех на нашите продукти и услуги, които пуснахме на пазара през изминалата 2022 финансова година, със сигурност няма да забавяме темпото и през 2023 г. През януари вече представихме пет нови продукта по време на най-голямото технологичното изложение - CES в Лас Вегас, а графикът ни остава натоварен. Само преди броени дни лансирахме и своето ново високотехнологично приложение за управление на домашна и офис автоматизация - Shelly Smart Control, което е плод на близо двугодишна задълбочена разработка. То ще замести настоящото ни приложение Shelly.Cloud, предлагайки много нови функции и ще отключи постоянни приходи от допълнителни услуги по-късно тази година.“

„През изминалата финансова година надхвърлихме прогнозата си за приходите с ръст във всички продуктови категории и на всички регионални пазари. Инвестициите ни в разширяването на регионалните ни екипи по продажби, увеличаването на капацитета за научноизследователска и развойна дейност и развитието на професионалния пазар вече се отплащат. С оглед на големия обем на поръчките сме уверени за текущата фискална година. За цялата 2023 г. очакваме ръстът да бъде в съответствие с предходната година. Като държим разходите си под контрол в условията на многобройни икономически предизвикателства, очакваме инвестициите ни да продължат да увеличават добавената стойност, което да се забележи чрез подобрение на маржовете на EBITDA и EBIT.“, добави Волфганг Кирш, изпълнителен директор на „Алтерко“ АД, за бизнес резултатите.

Дружеството ще оповести насоките си за текущата финансова 2023 година във връзка с публикуването на годишния отчет за 2022 г. на 28 април 2023 г.

Алтерко АД е технологичен холдинг, чиято основна дейност е фокусирана върху иновацията чрез разработването на нови технологии, производството и дистрибуцията на висококачествени IoT продукти. В основата на развитието на компанията са нуждите на потребителите. Алтерко е основано в България, а в дружеството работи екип от млади, талантливи разработчици, които са отдадени на това да създават конкурентни и удобни за потребителите продукти. Групата се състои от 5 дъщерни компании и има офиси в България, Китай, САЩ и Германия. Продуктите на Алтерко вече покориха над 100 пазара. Дружеството присъства на Българската фондова борса от декември 2016 г. и на Франкфуртската фондова борса от ноември 2021 г., където акциите му се търгуват под WKN A2DGX9, ISIN BG1100003166, код A4L.

--------------------

*EUR/BGN към 28 Февруари 2023 – EUR 1 = BGN 1.95583

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Технологии:

Предишна
Следваща