НСИ регистрира сериозен ръст в производството и доставка на електроенергия и топлоенергия за декември 2022 г.

Енергетика / България
3E news
332
article picture alt description

Източник: ТЕЦ Марица Изток 2, архив.

Индексът на цените на производител в промишлеността на вътрешния пазар се повишава с 28,5 на сто през декември 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 година. Ръст на цените е регистриран при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 37,6 на сто, преработващата промишленост - с 21,1 на сто, и добивната промишленост - с 11,5 на сто, съобщи Националният статистически институт, цитиран от БТА.

Общият индекс на цените на производител в промишлеността се увеличава с 3,4 на сто през декември 2022 г. спрямо предходния месец. Значително повишение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 14,3 на сто, и в добивната промишленост - с 0,9 на сто, докато в преработващата промишленост е отчетено намаление с 2,1 на сто.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар се увеличава с 6 на сто през декември 2022 г. спрямо предходния месец. Повишение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 15 на сто, и в добивната промишленост - с 3,7 на сто, докато в преработващата промишленост е отчетено намаление с 2,2 на сто.

Общият индекс на цените на производител се покачва с 23,2 на сто през декември 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 година. Ръст на цените се наблюдава при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 39,3 на сто, преработващата промишленост - с 16,1 на сто, и в добивната промишленост - с 3,7 на сто.

 За месец има ръст в производството на електроенергия с 31,1 на сто

През ноември 2022 г. спрямо октомври 2022 г. нараства производството на: електрическа енергия - с 31,1 на сто, и твърди горива - с 9,3 на сто. Намалява производството на: безоловен бензин - с 13 на сто, и дизелово гориво - с 6,4 на сто. Производството на пропан-бутанови смеси и природен газ остава без изменение, съобщи Националният статистически институт.

През ноември 2022 г. спрямо същия месец на предходната година, през който е проведен планов ремонт на производствени инсталации, съществено нараства производството на: пропан-бутанови смеси, безоловен бензин и дизелово гориво. Намалява производството на: природен газ - с 50 на сто, електрическа енергия - с 5 на сто, и твърди горива - с 4,2 на сто.

През ноември 2022 г. спрямо октомври 2022 г. нарастват доставките на: природен газ - с 56,3 на сто, електрическа енергия - с 12,1 на сто, и твърди горива - с 10,6 на сто. Намаляват доставките на: пропан-бутанови смеси - с 10,9 на сто, безоловен бензин - с 9,5 на сто, и дизелово гориво - с 6 на сто.

През ноември 2022 г. спрямо същия месец на предходната година нарастват доставките на: дизелово гориво - с 28,1 на сто, и пропан-бутанови смеси - с 2,5 на сто. Намаляват доставките на: природен газ - с 21,6 на сто, безоловен бензин - с 19,1 на сто, твърди горива - с 6,3 на сто, и електрическа енергия - с 3,7 на сто.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща