Застрахователите са продали полици за близо 3 млрд. лева за 10 месеца през 2022 година

Печалбата на 33-те компании в сектора е нараснала с 13.67% до 279.392 млн. лева спрямо предходния месец септември, сочат обобщените данни на КФН

Икономика / Анализи / Интервюта , Финанси
Георги Вулов
635
article picture alt description

Снимка: iStock by Getty Images/dir.bg

Установеният през последните годината темп на стабилно развитие на застрахователния пазар в България се запазва и през октомври 2022 година. Трите основни показателя – премиен приход, платени обезщетени и печалба се повишават както на месечна, така и на годишна база, става ясно от обобщените данни на Комисията за финансов надзор (КФН).

Още по темата

Общият премиен приход възлиза на 2 909 380 338 лева, което представлява ръст с 9.86% на месечна база, спрямо септември 2022 г. (2 648 242 179 лева) и повишение с 8.78 на сто на годишна база, спрямо 2 674 592 573 лева, отчетени към 31 октомври 2021 година.

Платените обезщетения нарастват с 11.49% до 1 172 124 610 лева на месечна база, спрямо 1 051 306 895 лева, регистрирани към 30 септември 2022 година, и повишение с 10.31% от 1 062 567 666 лева, отчетени през октомври 2021 година.

Според данните на КФН, общата печалба на работещите 33 застрахователни компании на българския пазар (23 в Общото застраховане и 10 в Животозастраховането) възлиза на 279.392 млн. лева, което представлява месечен ръст с 13.67% от 245.785 млн. лева през септември 2022 година и повишение с 3.42% през октомври 2021 година, когато е регистрирана печалба в размер на 270.145 млн. лева.

Нарасналата печалба специално на компаниите от Общото застраховане се дължи както винаги напоследък на увеличените приходи по общата застраховка за моторни превозни средства („Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС“ и по доброволната застраховка „Автокаско“ за сухопътни МПС без релсовите), заради нарасналите продажби както на нови автомобили, така и на втора употреба. В същото време в Животозастраховането най-много са нараснали, също традиционно, приходите от двете застраховки „Живот“, свързани с рента и с инвестиционен фонд.

В крайна сметка финансовите резултати в сектора затвърждават тенденцията от последните две години, че застрахователите в България се справят успешно с предизвикателствата пред икономиката и обществото, свързани с коронавируса, високата инфлация и войната в Украйна.

Общо застраховане

През десетте месеца на миналата 2022 година 23-те компании в Общото застраховане са продали застраховки за общо 2 424 421 234 лева, което представлява нарастване с 9.92% на месечна база, спрямо септември 2022 година, когато са отчетени 2 205 563 976 лева приходи. На годишна база, обаче, спрямо октомври 2021 година нарастването е по-голямо, с 10.62% от 2 191 636 436 лева.

Най-голям дял заемат полиците за моторни превозни средства (68.2% или 1 653 394 252 лева, от които по застраховка „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС“ (971 966 943 лева) и по доброволната застраховка „Автокаско“ за сухопътни МПС без релсовите (681 427 309 лева), следвани от застраховка „Пожар и природни бедствия и други щети на имущество“ (11.6% или 282 443 356 лева), „Помощ при пътуване“ (5.4% или 130 153 883 лева), „Злополука и заболяване“ (5.3% или 128 678 173 лева), „Кредити, гаранции, разни финансови загуби и правни разноски“ (5.0% или 120 442 087 лева), „Обща Гражданска отговорност“ (1.7% или 42 319 288 лева), „Товари по време на превоз“ (1.7% или 40 489 963 лева), а делът на останалите 3 вида застраховки е 1.1 на сто или 24 749 631 лева.

Печалбата на годишна база на 23-те компании от Общото застраховане е нараснала до 222.322 млн. лева от 194.556 млн. лева до края на септември или месечен ръст от 14.27%, докато на годишна база повишението е с 2.15% от 217.633 млн. лева, отчетени към 31 октомври 2021 година.

Класация на дружествата в Общото застраховане по премиен приход:

1. ЗД „Евроинс“ АД запазва първото място с 15.3% пазарен дял, 370 856 742 лева брутен премиен приход;

2 . ЗК Лев Инс – 13.7% пазарен дял и 331 532 571 лева премиен приход;

3. ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп – 11.9% пазарен дял и 288 173 226 лева премиен приход;

4. ДЗИ - Общо застраховане – 10,2% и 246 826 622 премиен приход;

5. ЗАД Армеец – 7,9% и 191 848 022 лева премиен приход;

6. ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве – 6.9% и 167 971 416 лева премиен приход;

7. "Дженерали застраховане" АД – 6.5% и 157 351 966 лева премиен приход;

8. ЗД "Бул Инс" АД – 6.4% и 155 555 948 лева премиен приход;

9. ЗАД Алианц България – 5.9% и 143 918 074 лева премиен приход;

10. ЗАД "ОЗК - Застраховане" АД - 5.9% и 142 547 532 лева премиен приход;

11. ЗК "УНИКА" АД – 2.8% и 68 453 798 лева премиен приход;

12. "Групама застраховане" ЕАД – 1.5% и 35 778 802 лева премиен приход;

13. ЗАД "Асет Иншурънс" АД – 1.1% и 25 506 525 лева премиен приход;

14. "ОЗОФ Доверие ЗАД" АД – 0.8% и 20 168 223 лева премиен приход;

15. "Застрахователно дружество ЕИГ РЕ" ЕАД – 0.8% и 18 856 994 лева премиен приход

Останалите 8 компании имат общо 2.4% пазарен дял по премиен приход.

Към 31 октомври на 2022 година 23-те компании в общото застраховане са изплатили обезщетения в размер на 959 169 882 лева, спрямо 859 304 920 лева в края на септември, което представлява нарастване с 11.62%. На годишна база, спрямо октомври 2021 година са изплатени повече обезщетения с 8.86 на сто от 881 081 624 лева.

Най-голям пазарен дял от 83.2% заемат застраховки на МПС или общо 798 139 261 лева, от които „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС“ (523 506 205 лева) и по доброволната застраховка „Автокаско“, свързана с притежаването и използването на сухопътни МПС без релсови (274 633 056 лева), следвани от „Злополука и заболяване“ (5.8% и 55 915 365 лева), застраховка „Пожар и природни бедствия и други щети на имущество“ (5.3% и 50 418 214 лева), „Помощ при пътуване“ (3.9% и 37 747 711 лева), „Обща Гражданска отговорност“ (0.8% и 7 289 341 лева), Кредити, гаранции, разни финансови загуби и правни разноски (0.5% и 5 050 806 лева), „Товари по време на превоз“ (0.3% и 3 157 971 лева). На останалите 3 вида застраховки се падат само 0.1% пазарен дял и 1 432 228 лева.

Класация на дружествата в Общото застраховане по изплатени обезщетения:

1. ЗД Евроинс – запазва първото място с 15.8% пазарен дял и 151 916 441 лева изплатени обезщетения;

2. ЗК Лев Инс – 14.1% пазарен дял и 134 946 708 лева изплатени обезщетения;

3. ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп – 10.4% и 100 047 711 лева изплатени обезщетения;

4. ДЗИ - Общо застраховане – 8.9% и 85 081 281 лева изплатени обезщетения;

5. ЗД Бул Инс – 8.8% и 84 209 609 лева изплатени обезщетения;

6. ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве – 8.2% и 78 758 043 лева;

7. ЗАД Армеец – 7.5% и 71 820 035 лева;

8. Дженерали застраховане – 6.8% и 65 081 100 лева;

9. ЗАД ОЗК - Застраховане – 6.6% и 63 625 631 лева;

10. ЗАД Алианц България – 6.1% и 58 348 203 лева;

11. ЗК УНИКА АД – 1.6% и 14 869 070 лева;

12. ОЗОФ Доверие ЗАД АД – 1.1% и 10 883 678 лева;

13. ЗАД Асет Иншурънс АД – 0.8% и 8 126 142 лева;

14. Групама застраховане ЕАД – 0.8% и 7 776 814 лева;

15. "ЗК България Иншурънс" АД – 0.7% и 6 947 896 лева.

На останалите 8 застрахователни дружества от Общото застраховането се падат 1.8% общ пазарен дял по изплатени обезщетения в общ размер на 16 731 516 лева.

Животозастраховане

Към 31 октомври на 2022 година 10-те компании по Животозастраховане са продали полици за 484 959 104 лева в сравнение с 482 956 537 лева до края на октомври 2021 година или с 0.41% повече. На месечна база нарастването е с 9.55% от 442 678 203 лева, сочат обобщените данни на КФН.

Според обобщените данни на КФН, най-голям е делът на застраховка „Живот и рента“ с 39.1% и 189 746 057 лева, следвана от застраховката "Живот", свързана с инвестиционен фонд“ (32.4% и 157 263 190 лева), „Заболяване“ (18.0% и 87 328 323 лева); Допълнителна застраховка (6.6% и 32 025 584 лева); "Злополука" (2.8% и 13 617 300 лева);  Женитба и детска застраховка (1.0% и 4 978 649 лева).

Печалбата на годишна база при Животозастраховането нараства с 3.42% от 52.512 млн. лева към 31 октомври 2021 година, докато на месечна база печалбата се повишава с 11.40% от 51.229 млн. лева към 30 септември 2022 г.

Класация на дружествата от Животозастраховането по премиен приход:

1. ДЗИ-Животозастраховане – 28.1% пазарен дял и 136 476 267 лева брутен премиен приход;

2. ЗАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп – 25.5% и 123 797 464 лева брутен премиен приход;

3. ЗАД Алианц България живот – 20.7% и 100 231 405 лева брутен премиен приход;

4. ЗК УНИКА Живот – 12.4% и 60 059 264 лева премиен приход;

5. ГРАВЕ България Животозастраховане – 5.9% и 28 389 012 лева премиен приход;

6. Групама животозастраховане ЕАД – 3.7% и 17 807 654 лева премиен приход;

7. ЗД Евроинс Живот ЕАД – 1.4% и 6 903 705 лева премиен приход;

8. Животозастрахователен институт АД – 1.1% и 5 389 183 лева премиен приход;

9. ЖЗК Съгласие АД – 0.8% и 3 714 650 лева премиен приход;

10. ЗЕАД ЦКБ Живот ЕАД – 0.5% и 2 190 498 лева премиен приход.      

Към 31 октомври на миналата година изплатените обезщетения от дружествата по Животозастраховане достигат 212 954 728 лева, като нарастват със 17.33% на годишна база от 181 486 042 лева към 31 октомври 2021 година. На месечна база повишението е с 10.91% от 192 001 975 лева към 30 септември 2022 г.

Най-голям дял от 61.3% и 128 372 686 лева заема застраховката „Живот и рента“, следвана от „Заболяване“ (18.2% и 38 694 662 лева), „Живот, свързан с инвестиционен фонд“ (14.1% и 30 091 652 лева), „Женитба и детска застраховка“ (2.9% и 6 205 775 лева), Допълнителна застраховка (2.4% и 5 070 371 лева) и „Злополука“ (2.1% и 4 519 582 лева).

Класация на дружествата от Животозастраховането по изплатени обезщетения:

1. ЗАД Алианц България живот – запазва лидерската си позиция с 27.8% пазарен дял и 59 225 237 лева изплатени обезщетения;

2. ДЗИ-Животозастраховане – 23.9% и 50 859 201 лева изплатени обезщетения;

3. ЗЕАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп – 21.8% и 46 450 448 лева изплатени обезщетения;

4. ЗК УНИКА Живот – 10.7% и 22 780 929 лева изплатени обезщетения;

5. ГРАВЕ България Животозастраховане – 6.7% и 14 300 974 лева изплатени обезщетения;

6. "Групама животозастраховане" ЕАД – 4.3% и 9 218 987 лева изплатени обезщетения;

7. "Животозастрахователен институт" АД – 2.3% и 4 863 128 лева изплатени обезщетения;

8. ЖЗК "Съгласие" АД – 1.5% и 3 286 684 лева изплатени обезщетения;

9. "ЗД Евроинс Живот" ЕАД – 0.6% и 1 311 481 лева изплатени обезщетения;

10. ЗЕАД "ЦКБ Живот" ЕАД – 0.3% и 657 659 лева изплатени обезщетения.

Обзорът е публикуван първо на business.dir.bg.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща