Делът на базовите централи в енергийния баланс на страната за първите 22 дни от настоящата година намалява с 12.33 %

Спрямо аналогичния период на предходната 2022 г. участието ВЕИ в преносната мрежа расте с 6.71 н сто, а в разпределителната спада с 19.79 процента

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
476
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството на електроенергия продължава да намалява. Значително се свива и потреблението. Участието, както на базовите, така  и на водноелектрическите централи (ВЕЦ) също върви в посока към понижение. Салдото (износ-внос ) на електроенергия остава на минус, запазвайки висок дял в процентно отношение. На този фон делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа расте, докато в разпределителната намалява. Това става ясно от оперативната справка за енергийния баланс на България, изготвена от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за времето от 1 до 22 януари 2023 година (01.01.2023 г. – 22.01.2023 г. ) спрямо аналогичния период на предходната 2022 г.

Производството на електроенергия за първите двадесет и два дни от месец януари 2023 г. се свива до обем от 3 045 962 MWh или със значителните 15.80 %  (минус 13.77 % отчетени за периода до 15 януари ). За сравнение, през аналогичния период на предходната 2022 г. производството на електроенергия е било в обем от 3 617 357 MWh.

Потреблението на електроенергия също върви в посока към понижение като за сравнявания период от първите двадесет и два дни от  настоящата година е от порядъка на 2 568 640 MWh. Това представлява спад (минус) със 7.43 % спрямо същите дни на предходната 2022 г. (минус 3.29 % за времето до предшестващата седмица). Година по-рано за посочените дни потреблението на електроенергия е било от порядъка на 2 774 942 MWh.

Салдото (износ-внос) на електроенергия също върви в посока надолу като се свива до обем от 477 322 MWh или с (минус) 43.34 % (- 46.46 % за първите петнадесет дни ). През сравнявания период на предходната 2022 г. салдото (износ-внос) на електроенергия е достигало до 842 415 MWh.

На минус остава и участието на базовите централи. Така за времето от първи до двадесет и втори януари то намалява до обем от 2 698 577 MWh или с цели (минус) 12.33. През аналогичните първи двадесет и два дни от първия месец на миналата година участието на базовите централи в енергийния баланс е достигало до обем от 3 078 123 MWh.

Прави впечатление разнопосочното движение по отношение на участието на възобновяемите енергийни източници в преносната и разпределителната мрежи.

Според данните на системния оператор, участието на ВЕИ в преносната мрежа за времето от първия ден на януари до двадесет и втория възлиза на 107 043 MWh. Това е ръст (плюс) с 6.71 % спрямо аналогичния период на предходната 2022 г., когато участието на ВЕИ в преносната мрежа е достигало до обем от 100 315 MWh (- 9.29 % за предхождащите 15 дни). В частност този резултат се дължи на високия дял на фотоволтаичните централи (плюс 33.65%) и биомасата (плюс 29.91 %), въпреки спада на вятърните мощности (минус 1.86 %).

Точно противоположни са данните за дела на ВЕИ в разпределителната мрежа. Така за времето от 1 до 22 януари т.г. то се понижава до обем от 103 196 MWh, или със значителните (минус) 19.79 % ( до минус 16.29 % седмица по-рано). През аналогичните дни на предходната 2022 г. участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е било в обем от порядъка на 128 652 MWh. Спадът през отчитания период от настоящата 2023 г. се дължи на по-лошия дял на вятърните (минус 20.57 %) и фотоволтаични (минус 19.69 %) централи и биомасата (минус 13.27%).

Участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) за сравняваните двадесет и два дни от настоящата година остава на минус. Така за времето от 1 до 22 на януари тази година делът на ВЕЦ спрямо същите дни на миналата 2022 година спада до обем от 137 146 MWh или със значителните (минус) 55.80 % (- 58.26 на сто преди седмица). За сравнение, година по-рано през същите дни участието на ВЕЦ е било в доста по-висок обем от 310 267 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща