България дели 5-о място с Полша по държавен дефицит от 4.4% спрямо БВП през третото тримесечие на 2022 г.

При среден от 3.3% в еврозоната и 3.2 на сто в ЕС-27 бюджетен дефицит, сочат данните на „Евросат“

Икономика / Финанси
Георги Вулов
548
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/Pixabay

През третото тримесечие на 2022 г. сезонно коригираният консолидиран държавен (бюджетен) дефицит спрямо БВП на България и Полша възлиза на 4.4% и двете страни делят 5-о място по този показател в ЕС. Бюджетният дефицит в еврозоната е 3.3% от БВП, а в ЕС-27 е 3.2 на сто. За еврозоната и ЕС се наблюдават значителни увеличения на дефицитите спрямо второто тримесечие на 2022 г., става ясно от публикуваните данни от статистическата служба на ЕС „Евроста“.

Съотношението дефицит/БВП се увеличи главно поради значително нарастване на общите разходи. Общите приходи и общите разходи продължават да се влияят от водената от правителствата политика за справяне с пандемията от COVID-19, макар и в по-малка степен в сравнение с предходните тримесечия. Мерките за облекчаване на въздействието на високите цени на енергията започнаха да оказват по-силно въздействие върху държавния баланс през третото тримесечие на 2022 г. и по-голямата част от държавите членки продължиха да отчитат държавен дефицит.

Преди България и Полша с най-голям държавен дефицит са: Румъния (6.3%), Унгария (6.1%), Белгия (5.1%) и Франция (4.7%).

През третото тримесечие на 2022 г. общите държавни приходи в еврозоната възлизат на 47.2% от БВП, което е намаление в сравнение с 47.5% през второто тримесечие на 2022 г. Общите държавни разходи в еврозоната възлизат на 50.5% от БВП, което е значително увеличение на съотношението в сравнение с 49.5% през предходното тримесечие. В номинално изражение сезонно изгладените общи държавни разходи са се увеличили с около 58 милиарда евро в сравнение с предходното тримесечие.

В ЕС-27 общите държавни приходи възлизат на 46.4% от БВП през третото тримесечие на 2022 г. и намаляват в сравнение с 46.8% от БВП през второто тримесечие на 2022 г. Сезонно коригираните общи приходи в ЕС се увеличиха с около 11 милиарда евро в сравнение с второто тримесечие на 2022 г. Общите държавни разходи в ЕС са 49.6% от БВП, което е значително увеличение в сравнение с 48.6% от БВП през предходното тримесечие. Сезонно коригираните общи разходи в ЕС са се увеличили с около 67 милиарда евро в сравнение с предходното тримесечие.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща