"Булгартрансгаз" с решителен ход за разширението на газохранилището в Чирен

Енергетика / България , Природен газ и горива
3E news
1789
article picture alt description

Първата решителна и реална стъпка за разширението на подземното газохранилище в Чирен от настоящия обем за съхранение от 500 млн. куб м до 1 млрд. куб м вече е направена. „Булгартрансгаз“ и дружеството ДЗЗД „Тех Енерджи Експанжън“ подписаха договор за доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на „Разширение на капацитета на ПГХ „Чирен“ – надземна част“.  

Проектът за разширението на газохранилището в Чирен е разделен на три части.  Това е и първата част от обществената поръчка. Общата стойност на договора с ДЗЗД „Тех Енерджи Експанжън“ е в размер до 297 777 777,29 (двеста деветдесет и седем милиона седемстотин седемдесет и седем хиляди седемстотин седемдесет и седем и 0,29) лева без ДДС. Дейностите по договора се съфинансират от Европейския съюз чрез Механизма за свързване на Европа.

Като цяло разширението на ПГХ „Чирен“  предвижда поетапно увеличаване на капацитета на съхранения природен газ в газохранилището до 1 млрд. куб.  В това число и увеличение на дневния капацитет на добив до 10 млн. куб м на ден (сега 3,8 млн. куб м на ден ) и нагнетяване до 8 млн. куб м на ден (сега 3,2 млн. куб м), обясни изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ Владимир Малинов. Той напомни, че за разширение на газохранилището в Чирен се говори още от 2010 г. „и така се стигна до този проект“.

Както обясни той, увеличеният капацитет за съхранение в ПГХ Чирен ще гарантира сигурността на доставките на природен газ и ще допринесе за подобряване на конкуренцията и достъпа до природен газ от алтернативни източници. Според него проектът има безспорно стратегическо значение за бизнеса, индустрията и хората в България и страните от региона.

„Разширението на Чирен е в пълна синергия с развиващите се проекти за терминали за втечнен газ в региона, включително и Александруполис и амбицията на ЕС за увеличаване на дела на LNG в енергийния микс“, подчерта той.

В частност подписания договор предвижда ДЗЗД „Тех Енерджи Експанжън“ да изгради компресорна станция, като площта, на която ще бъде построена вече е определена.

„Повече от 25 години „Главболгарстрой“ изгражда енергийна инфраструктура в страната. Ще направим всичко възможно за доставка на най-високото технологично оборудване. Никога не сме правили компромис с качеството и никога не сме закъснявали“, отбеляза Калин Пешов, член на надзорния съвет на дружеството. Той бе категоричен, че след две години обектът ще е готов.

„Този проект е важен не само за региона, но и за целия Европейски съюз“, посочи от своя страна председателят на Международния консултативен съвет на „Главболгарстрой“ и бивш еврокомисар Гюнтер Ферхойген. Той наблегна на икономическото, екологично, а и политическо значение на проекта за разширение на подземното газохранилище в Чирен особено с оглед на настоящата ситуация. „Трябва да осигурим сигурността на доставките, а в днешно време газа и енергията се използват като оръжие и ние трябва да намалим това влияние“, каза той, обръщайки внимание на значението на съхранението но синьо гориво. По думите му „Европейският съюз е все по-близо до изграждане на енергиен съюз, а независимо дали ни харесва или не газа, през следващите две десетилетия той ще е необходим. Точно затова Европейската комисия, в която участвах подкрепя такива проекти. Мога само да окуража и насърча българските власти да стимулират използването на газа“, заяви Ферхойген.

Подземното газохранилище в „Чирен“ е изградено на базата на изтощено газокондензатно находище открито през 1963 г. След трансформация съоръжението започва да функционира през 1974 г.

Както вече бе обяснено проектът за разширението на газохранилището в Чирен е разделен на три части и предстои приключване и на останалите две обществени поръчки.

Втората такава „Устройствено планиране, инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж „Разширение на капацитета на „ПГХ Чирен“- сондажен фонд“ е в процес на разглеждане. 

В момента на територията работят 24 експлоатационни сондажа, както и компресорна станция с обща инсталирана мощност от 10 МВт и други технически съоръжения, необходими за осъществяване на добива и качеството на съхраняваното синьо гориво. Проектът за разширение във втората си част предвижда 10 нови сондажа и 3 наблюдателни като старите такива постепенно ще бъдат заглушени, стана ясно от думите на изпълнителния директор на газопреносния оператор. Очаква се комисията в най-скоро време да се произнесе и по тази обществена поръчка. До осъществяването и на втората част, изградената нова компресорна станция, която ще бъде с ново оборудване, осигурено от технологичните лидери Solar Turbines Europe и Honeywell ще може да поеме работата на съществуващите 24 сондажа.

Що се отнася до третата част или по-точно обществена поръчка, която предвижда изграждане на газопровод до „Бутан“, от думите на Владимир Малинов стана ясно, че има решение на ВАС и пречки за осъществяването й вече не съществуват. ( „Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Газопровод свързващ ПГХ „Чирен“ със съществуващата газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД в района на с. Бутан“ ).

След осъществяването на цялостната дейност остарялото оборудване, което е руско, от няколко десетилетия и, за което вече трудно се осигуряват необходимите части за поддръжка да бъде изцяло подменено от съвременно ново технологично.  

Общата стойност на инвестицията по разширението на Чирен е около 600 млн. лв. Планира се работите по разширение на хранилището да приключат до края на 2024 г.

След събитието бе проведена и работна среща с управляващия директор на „Солар Турбайнс“ за Европа Джак Плеша. Изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов подчерта, че успешното сътрудническо на българският газопреносен оператор с американската компания ще продължи. Техни съоръжения функционират на територията на четири компресорни станции у нас.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща