България е пета в ЕС по ръст на промишленото производство и през ноември 2022 г.

На годишна база промишленото производство се увеличава с по 2.0 процента и в целия ЕС, и в страните от еврозоната, докато за нашата страна „Евростат“ отчита ръст от 4.7 на сто

Икономика / България , Финанси
3E news
319
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/Pixabay

Промишленото производство в България е нараснало с 4.7% през ноември 2022 година на годишна база спрямо същия месец на 2021 година, докато на месечна база – спрямо октомври, нарастването е с 0.7 на сто. По този показател на годишна база страната ни запазва петото си пето място в ЕС, регистрирано през октомври, докато на месечна – на 11-то място.

Още по темата

За сравнение промишленото производство в Европейския съюз (ЕС) нараства през ноември 2022 г. с 0.9 процента спрямо октомври 2022 г., сочат сезонно коригираните данни на Евростат. При страните от еврозоната увеличението е с 1.0 процент.

На годишна база през ноември 2022 г. промишленото производство се увеличава с по 2.0 процента и в целия ЕС, и в страните от еврозоната, спрямо ноември 2021 г.

Годишно сравнение по основни индустриални групи и по страни от ЕС

В Европейския съюз през ноември 2022 г. спрямо същия месец на 2021 г. производството на капиталови стоки се увеличава с 9,0 процента, а на потребителските стоки за краткотрайна употреба с 7,2 процента. При потребителските стоки за дълготрайна употреба е отчетен спад с 1,5 процента, а при междинните стоки с 3,3 процента. Производството на енергия в Евросъюза през ноември 2022 г. намалява с 10,2 процента на годишна основа. 

Сред страните от ЕС, за които са налични данни, най-високите годишни ръстове на промишленото производство са отчетени в Ирландия (+34,9 процента), Малта (+15,5 процента) и Дания (+9,3 процента). Следват Белгия (+5,6 процента) и България (+4,7 процента), както посочихме.

Най-голям спад е регистриран в Естония (-12,2 процента), Словакия (-10,7 процента) и Румъния (-4,0 процента).

Месечно сравнение по основни индустриални групи и по страни от ЕС

През ноември 2022 г. производството на капиталови стоки в ЕС се увеличава с 0,9 процента, на междинни стоки с 0,7 процента, а на енергия с 0,1 процента на месечна основа.  Производството на потребителски стоки за дълготрайна употреба намалява с 0,2, а на стоките за краткотрайна употреба с 1,2 процента. 

През ноември 2022 г. най-сериозно увеличение на промишленото производство в страните от ЕС, за които са публикувани данни, е регистрирано на месечна основа в Ирландия (+6,4 процента). Следват Люксембург (+5,0 процента) и Малта (+4,6 процента). 

Страните, при които е отчетено най-сериозно намаление на производството за този период, са Естония (-3,7 процента), Швеция (-3,3 процента) и Хърватия(-1,9 процента).

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща