ЕМИ: С колко са намалели емисиите на парникови газове в ЕС от 2008 г. насам?

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
1696
article picture alt description

Източник: needpix.com

Институт за енергиен мениджмънт

През 2021 г. емисиите на парникови газове (ПГ), генерирани от икономическите дейности на резидентите на ЕС, възлизат на 3,6 млрд. тона CO2 еквивалент (CO2-екв.). В сравнение с 2008 г. се наблюдава намаление с 22 %.

Дейността с най-високи емисии на парникови газове през 2021 г. е преработващата промишленост (800 млн. тона CO2 екв. или 22% от всички емитирани парникови газове), следвана от домакинствата (740 млн. тона CO2 екв. – 21%) и доставката на електроенергия, газ, пара и климатизация (720 млн. тона CO2 екв. – 20%). Домакинствата отделят парникови газове за транспорт, отопление и други цели.

Източник: env_ac_ainah_r2

В периода между 2008 г. (първата налична година с данни) и 2021 г. най-голямо относително намаление на емисиите на парникови газове е регистрирано в минното дело и кариерите (-42%), следвани от доставката на електроенергия, газ, пара и климатични инсталации (-39%) и производството (-23%).

Най-голямото абсолютно намаление на емисиите на ПГ е регистрирано при доставката на електроенергия, газ, пара и климатизация (от 1,2 млрд. тона CO2-екв. през 2008 г. до 720 млн. тона CO2-екв. през 2021 г.,  -468 млн. тона CO2-екв.), следвано от промишлеността (от 1 млрд. тона CO2-екв. до 799 млн. тона CO2-екв., -238 млн. тона CO2-екв.) и домакинствата (от 854 млн. тона CO2-екв. до 740 млн. тона CO2-екв., -114 млн. тона CO2-екв.).

Източникът на тези оценки са отчетите за емисиите във въздуха. Те предлагат подробни данни по 64 емитиращи производствени дейности (класифицирани по NACE Rev. 2), както и по домакинства, както са определени и класифицирани в рамките на националните сметки. За целите на настоящата статия тези 64 производствени дейности са допълнително обединени в 6 групи икономически дейности.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща