Скок със 175% на обората на БФБ през ноември до 161.89 млн. лева

За 11-те месеца на годината оборотът нараства с 85.35% спрямо същия период на 2021 г. и достига 916 млн. лв., сочат обобщените данни на БФБ

Икономика / Финанси
Георги Вулов
784
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/БФБ

Оборотът на Българска фондова борса (БФБ) за ноември възлиза на 161,89 млн. лв. и отчита значителен ръст от 157% спрямо предходния месец. За 11-те месеца на годината оборотът нараства с 85.35% спрямо същия период на 2021 г. и достига 916 млн. лв., показват обобщените дани, представени графично на сайта на борсата.

Още по темата

Общият брой сделки е 7 033, което представлява нарастване със 7.39% спрямо предходния месец и повишение с 32.16 на сто на годишна база с натрупване.

Борсовите индекси

Основният измерител на „сините чипове“ SOFIX регистрира 603.44 пункта, като се повиши с 2.36% спрямо предходния месец октомври, но се понижава с 5.07 на сто на годишна база с натрупване, спрямо ноември 2021 година.

Широкият BGBX 40 достигна 138.37 пункта, което представлява нарастване с 1.24% на месечна база и понижение с 3.70% спад с натрупване на годишна.

Равно претегленият BGTR 30 достигна 725.58 пункта, което е повишение с 2.08% на месечна база и нарастване с 6.24 на сто на годишна.

Секторният BG REIT регистрира 181.78 пункта, което представлява повишение с 2.58% спрямо октомври на настоящата година и ръст с 10.85 на сто на годишна база, спрямо ноември 2021 година.

Ton 3 nечеливши u губещи емисии (SOFIX)

Доверие Обединен Холдинг АД (+16.96%)

Aлтерко АД (+6.70%)

ТБ Централна кооперативна банkа AД (+6.08%)

Eвpoxoлд България АД (-6.00%)

Teлелинк Бизнес Сървисис Груп АД (-3.29%)

Сирма Груп Холдинг АД (-1.44%)

Първично публично предлагане IРО

Емисия: АмонРа Енерджи; Размер на емисията: 3 116 070 лв.; Сегмент: beam; Дата на IPO: 30.11.2022 година.

Акценти

На 14 ноември 2022 година: акции на още 200 нови световни компании са достъпни за българските инвеститори на международния пазар на БФБ - ВSЕ lnternational. Cpeo новите инструменти, кouто се търгуват са akцuume на телеkоми, авиоkомпонии, технологични фирми, npouзводители на автомобили, на бира u безалкохолни нanumku, kомпании от хранителната индустрия и модата, както u много други. Така българските инвеститори вече могат да избират да търгуват на BSE International измежду 400 от най-ликвидните инструменти в света.

На 30 ноември 2022 година: осъществи се първично публично предлагане (IРО) на „АмонРа Eнepджи" на паара за растеж на МСП - beam. Комnанията, kоято търгува u инсталира оборудване за соларни системи, набра над 3.116 млн. лева. Борсата допусна до търговия временно емисия акции, издадени от „АмонРа Енерджи", с цел осъществяване на IРО до 1 259 100 бр. аkции. Това е трето успешно IРО на beam пазара за тази година. Съветниk no емисията на kомnанията е Мейн Kепитъл“ АД.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща