Нови данъчни закони за даряването на храна, националната платформа ще информира хората как да пестят храната

Икономика / България , Индустрия
Рая Лечева
611
article picture alt description

Снимка: 3eNews/Рая Лечева

Облекчаване на изискванията на данъчното законодателство при безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки към оператор на хранителна банка, чрез замяната на задължението за маркиране на хранителните стоки с надписа „дарение, не подлежи на продажба“, със задължение за предоставяне на информация от операторите на хранителни банки до НАП по електронен път. Това е промяна, която от 5 юли 2022 г. в Закона за изменение и допълнение на Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г. С него се правят изменения и допълнения в Закон за данък върху добавената стойност, съобщиха за 3eNews от Министерството на земеделието и храните. Тези промени са свързани с намаляване загубите на храни. 

В края на 2021 г. беше приета Национална програма за предотвратяване и намаляване на загубата на храни (2021 – 2026 г.). Тя е разработена с цел намаляване загубите и разхищението на храни в съответствие с Цел 12.3 на ООН за устойчиво развитие, която изисква до 2030 година в глобален мащаб да се намали наполовина разхищението на храни на глава от населението. Това трябва да включва ниво търговия на дребно и домакинства и да се намалят загубите на храни по веригите на производство и доставка на храни, включително загубите след прибиране на реколтата, обясниха от земеделското министерство.

За успешното прилагане на Националната програма е необходимо активното сътрудничество и координация между държавните институции, участниците по хранителната верига и неправителствените организации, като организации за хранително банкиране и асоциации на потребителите. Този подход на сътрудничество и взаимодействие позволява да се приложат много и разнообразни мерки. Само чрез обединяване на усилията на всички заинтересовани страни може да се постигне реална промяна. Съществена е споделената отговорност за прилагане на решения за намаляване на загубите на храни, които са ефективни както за хранителната верига, така и за отделната фирма.

Всичко това може да се постигне чрез създаване на Национална платформа относно загубите на храни и сключване на Меморандум за сътрудничество между участниците в Националната платформа, обясниха от ведомството, но така е записано и в Националната програма.  Към момента работна група работи по сключване на меморандум със заинтересованите страни, след което предстои създаване на националната платформа.

Националната платформа ще бъде учредена с цел да се създадат форуми за дискусия и благоприятна атмосфера за установяване на партньорство и взаимодействие чрез диалог между държавните институции, браншовите и бизнес асоциациите и сдруженията на производители, преработватели и дистрибутори на храни, научноизследователската общност и неправителствени организации.

Националната платформа представлява механизъм за диалог и сътрудничество. С приемането на Меморандум за сътрудничество страните доброволно изразяват своята воля да приложат този механизъм за реализиране целите и мерките на Националната програма за предотвратяване и намаляване на загубите на храни.

Националната платформа е отворена инициатива, в която могат да се включат всички заинтересовани страни. Тя е форум, който функционира на доброволен принцип. Националната платформа е с основни функции на консултант, медиатор и инициатор на национално ниво между държавните органи и заинтересованите страни, подпомагащ прилагането на Националната програма за предотвратяване и намаляване на загубите на храни.

Националната платформа представлява съвет, който включва представители на държавни органи на изпълнителната власт, представители на Националното сдружение на общините, представители на браншови, търговски научно-изследователски организации, представители на неправителствени организации за хранително банкиране и асоциации на потребителите. Участниците, техният статут, права и отговорности, принципи и процедури за работа и взаимодействие между тях в рамките на Националната платформа се определят в анекси към Меморандума за сътрудничество. Анексите се разработват поетапно от страните, подписали меморандума.

Подходящо начало на една информационна кампания по темата за предотвратяване и намаляване загубата на храни би било организиране на събитие, по време на което да се пристъпи към сключване на Меморандума за взаимодействие между участниците в Националната платформа относно загубите на храни от държавните институции и неправителствените организации, изразили желание за присъединяването му, обясниха от МЗХ.

Дейностите по изпълнение на Национална програма за предотвратяване и намаляване на загубата на храни (2021 – 2026 г.) се финансират от държавния бюджет в рамките на бюджета на Министерството на земеделието и другите участващи ведомства, и могат да бъдат подпомагани чрез други финансови източници, допълниха от земеделското министерство.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща