България се присъедини към общоевропейския пазар на електроенергия в рамките на деня на границата с Гърция

Енергетика / България
3E news
988
article picture alt description

Източник: ЕСО.

На 29 ноември България окончателно финализира интегрирането на българския електроенергиен пазар към Единния европейски пазар с въвеждането в реална работа на пазарното обединение в рамките на деня на българо-гръцката граница - част от четвъртата вълна за пазарна интеграция. Обединението, реализирано в рамките на локалния проект LIP 14, допринася за интеграцията на Гърция към общоевропейския пазар в сегмента „в рамките на деня“. Част от четвъртата вълна за пазарно обединение е присъединяването и на Словакия към общоевропейския пазар в рамките на деня. Пазарното обединение в рамките на деня вече обхваща търговията на електроенергия в сегмента на 24 държави от Европейския съюз, сред които е и България.

Още по темата

С интеграцията на българо-гръцката граница към пазара в рамките на деня страната ни вече е напълно свързана със съседните държави членки на Европейския съюз във всичките краткосрочни пазарни сегменти на Единния европейски пазар на електроенергия.

Процесът по интегриране на българския електроенергиен пазар към Единния европейски пазар започна през месец ноември 2019 година с успешното реализиране на обединението в рамките на деня на българо-румънската граница. Това първо пазарно обединение се осъществи в рамките на локалния проект LIP 15, част от втората вълна, включваща общо девет граници на Румъния, Унгария, Хърватска, Словения, Чехия и Полша.

През 2021 година  беше постигнат исторически прогрес в интеграцията на българския пазар към основния пазарен сегмент - ден напред с успешния старт на 11 май на  пазарното обединение на българо-гръцка граница. То беше реализирано в рамките на регионалния проект IBWT - за пазарно обединение на италианските граници. По-късно през същата година – на 27 октомври се случи още едно ключово обединение – на българската пазарна зона с румънската в сегмента „ден напред“.

Отчитайки важната роля на пазарната интеграция за успешното преодоляване на предизвикателствата пред европейската енергетика, ЕСО подкрепя процесите, съпътстващи интеграцията на държавите от Западните Балкани, които не са членки на Европейския съюз, с активното си участие в два пилотни проекта за пазарна интеграция със Северна Македония и с Хърватия и Сърбия.

Ефективното функциониране на пазарите за търговия с електрическа енергия е основен залог за успешното осъществяване на енергийния преход. През следващите години се очаква пазарът на електроенергия да се променя динамично, отговаряйки адекватно на заложените цели пред общността и съобразявайки се с нуждите на всички търговски участници, както и с тенденциите за масово развитите на възобновяеми генериращи мощности, съоръженията за съхранение на енергия и широкото включване на активните потребители.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща