Съветът на ЕС даде окончателно одобрение на директивата за корпоративната устойчивост (CSRD)

Енергетика / Свят
3E news
639
article picture alt description

Съветът на ЕС одобри окончателно директивата за корпоративна устойчивост. Това означава, че от компаниите скоро ще се изисква да публикуват подробна информация по въпросите на устойчивостта. В същото време увеличи отчетността на компанията, но и ще улесни прехода към устойчива икономика.

Новите правила ще направят предприятията по-отговорни за тяхното въздействие върху обществото и ще ги насочат към икономика, която е от полза за хората и околната среда. Данните за отпечатъка върху околната среда и обществото ще бъдат публично достъпни за всеки, който се интересува от този отпечатък. В същото време новите разширени изисквания са съобразени с различните мащаби на компаниите и им предоставят достатъчен преходен период, за да се подготвят за новите изисквания, коментира Йозеф Сикела, министър на промишлеността и търговията на Чехия. Страната в момента е начело на председателството на ЕС.

От практическа гледна точка компаниите ще трябва да докладват за това как техният бизнес модел влияе върху устойчивостта им и, как външните фактори за устойчивост (като изменение на климата или проблеми с човешките права) се отразяват на дейността им. Това ще подготви инвеститорите и другите заинтересовани страни  за вземане на по-добри и  информирани решения по въпроси, свързани с устойчивостта, заявяват от Съвета на ЕС.

CSRD променя Директивата за нефинансово отчитане (NFRD) от 2014 г. и засилва съществуващите правила за нефинансово отчитане.

 Нови правила за отчитане на фирмите

CSRD въвежда по-подробни изисквания за докладване и гарантира, че големите компании са задължени да съобщават за въпроси, свързани с устойчивостта, като права, свързани с околната среда, социални права, права на човека и фактори на управление.

Новите правила за отчитане на устойчивостта ще се прилагат за големи компании от обществен интерес с повече от 500 служители, за всички големи компании с повече от 250 служители и оборот от 40 милиона евро и за всички компании, регистрирани на регулирани пазари, с изключение на микропредприятията. Тези компании също така ще са отговорни за оценката на информацията, приложима за техните дъщерни дружества.

Правилата се прилагат и за МСП, като се вземат предвид техните специфични характеристики. По време на преходен период ще бъде възможно МСП да се откажат от участие, което ги освобождава от прилагането на директивата до 2028 г.

За неевропейските компании изискването за предоставяне на доклад за устойчивост важи за всички тях, които генерират нетен оборот от 150 милиона евро в ЕС и, които имат поне едно дъщерно дружество или клон в ЕС. Тези компании трябва да предоставят също доклад за въздействието от тяхна страна върху околната среда, обществото и управлението (ESG), както е посочено в директивата.

 

Европейската консултативна група за финансово отчитане (EFRAG) ще отговаря за разработването на европейски стандарти, следвайки технически съвети от редица европейски агенции.

Прилагането на регламента ще стане на четири етапа:

отчитане през 2025 г. на финансовата 2024 г. за фирмите, които вече са обект на НФРР (Директивата за нефинансово отчитане);

отчитане през 2026 г. на финансовата 2025 г. за дружествата, които към настоящия момент не са обект на НФРР;

отчитане през 2027 г. за финансовата 2026 г. за регистрирани МСП, с изключение на микропредприятия, малки и некомплексни кредитни институции, застрахователни предприятия;

отчитане през 2029 г. за финансовата 2028 г. за предприятия от трети държави.

Европейската комисия представи предложението за CSRD на 21 април 2021 г. като част от Европейската зелена сделка и Програмата за устойчиво финансиране.

Очакването е, че CSRD ще запълни пропуските в съществуващите правила относно нефинансовата информация. Финансовите пазари се нуждаят от достъп до екологична, социална и управленска информация, която е надеждна, уместна и сравнима, ако частният капитал трябва да бъде насочен към финансиране на екологичния и социален преход. Разкриването на информация за устойчивостта може да привлече допълнителни инвестиции и финансиране за улесняване на прехода към устойчива икономика, както е описано в Зелената сделка.

На 24 февруари 2022 г. държавите-членки на ЕС единодушно постигнаха съгласие по позицията на Съвета относно предложението за CSRD.

След като бъде подписан от председателя на Европейския парламент и председателя на Съвета, документът ще бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и ще влезе в сила 20 дни след това. Новите правила ще трябва да бъдат приложени от държавите-членки 18 месеца по-късно.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща