BusinessEurope предлага спешни мерки срещу енергийната криза

Енергетика / Свят
3E news
555
article picture alt description

Източник: needpix.com

Трябва да се направи повече, за да се увеличат енергийните доставки в Европа в краткосрочен и дългосрочен план, като се продължи външният контакт с доставчиците и чрез разгръщане на допълнителни възобновяеми, ядрени, нисковъглеродни енергийни мощности и мощности за природен газ в Европа възможно най-скоро. За това призовават в  свое писмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен от "БизнесЮръп" (BusinessEurope). Организацията отправя предложения по обсъжданите краткосрочни извънредни мерки за смекчаване на високите ниски цени на енергията и необходими действия за увеличаване на доставките, съобщи БТА по информация от Българската стопанска камара.

На днешното извънредно заседание на Съвета на министрите на енергетиката от ЕС се предвижда обсъждане на политическо споразумение по регламент на Съвета за засилване на солидарността чрез по-добра координация на покупките на газ, трансграничния обмен на газ и надеждни ценови показатели, както и по регламента на Съвета за определяне на временна рамка за ускоряване на внедряването на енергията от възобновяеми източници.

От BusinessEurope обръщат внимание, че: "Последното предложение на Комисията за "механизъм за пазарна корекция" изглежда интересна стъпка, която би установила временен максимален таван на цената на природния газ на холандския TTF. Съпътстващите предпазни мерки следва също да имат за цел да спомогнат за смекчаване на рисковете за сигурността на доставките и разпространението им върху вътрешния енергиен пазар. В същото време невъзможността да се покрият извънборсовите транзакции може да не допринесе за ограничаване на цените на природния газ".

Вместо това предложението вероятно би могло да доведе до миграция от борсова търговия към извънборсови сделки, причинявайки фрагментация на пазара и неефективност, смятат от организацията.

Според BusinessEurope спешните мерки в целия ЕС за бързо намаляване на сметките за енергия, приети досега или обсъждани в момента, съответстват на сериозността на ситуацията. По-силният европейски отговор на настоящата криза е от съществено значение, за да се предотврати спирането на производството на повече компании и да се избегне необратимо фрагментиране на нашия уникален общ енергиен пазар, посочват от организацията и призовават Европейската комисия и всички европейски правителства внимателно да обмислят всички възможности за допълнителни спешни мерки, включително спешно обмисляне на временно отделяне свързаността на цените на електроенергията и природния газ.

По отношение на дейностите за увеличаване на доставките е обърнато внимание, че рисковете от недостиг на природен газ през тази зима изглеждат ограничени, но несигурността остава и в дългосрочен план перспективите изглеждат много по-тревожни. И по-специално: "Трябва да се направи повече, за да се увеличат енергийните доставки в Европа в краткосрочен и дългосрочен план, като се продължи външният контакт с доставчиците и чрез разгръщане на допълнителни възобновяеми, ядрени, нисковъглеродни енергийни мощности и мощности за природен газ в Европа възможно най-скоро". В този контекст според организацията предложението за агрегиране на търсенето и предложението за доброволно съвместно закупуване на газ е важна стъпка напред. Важно е обаче да включва предпазни мерки за защита на чувствителна търговска информация, препоръчват от BusinessEurope.

Освен това трябва да се разгледат всички варианти за улесняване на местното производство на енергия и за смекчаване на въздействието на кризата върху редица индустриални сектори, включително временни законодателни адаптации или мораториуми за прилагане. Според организацията следва да се обмислят ограничени във времето дерогации от прилагането на законодателството на ЕС като схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС), Директивата за промишлените емисии или Рамковата директива за водите.

От BusinessEurope приветстват предложения регламент за ускоряване на внедряването на енергия от възобновяеми източници, тъй като според организацията той може да изиграе решаваща роля за справяне с настоящата криза, но препоръчват и някои изменения, които да гарантират ефективното му прилагане като спешна мярка. Например, той трябва да е приложим за всички проекти за възобновяема енергия, които в момента са на някакъв етап от процеса на лицензиране (вместо само за нови проекти, които започват по време на прилагането на регламента). Освен това регламентът трябва да упълномощи държавите-членки да предприемат всички необходими мерки в определен срок за бързо изпълнение на изискванията като част от плана за действие в извънредни ситуации.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща