Advance Business Center I и II на GTC в София вече се захранват със зелена енергия

В ESG доклада на GTC за 2021 г. се подчертава, че 88% от портфолиото на компанията е екологично сертифицирано, като по този начин се потвърждава нейният ангажимент за устойчивост

Енергетика , Климат / България , Екология
3E news
451
article picture alt description

Снимка: GTC

GTC, една от водещите компании за недвижими имоти в Централна и Източна Европа, обяви, че от септември 2022 г. и двете сгради на Advance Business Center в София вече се захранват със зелена енергия. Инвеститорът е официално сертифициран от Electrohold Trade за използване на 4000 mWh електрическа енергия от 100% възобновяеми източници. За GTC това е още една стъпка напред към осигуряването на достъпна и чиста енергия във всички нейни имоти в Европа. Друг етап от стратегията на GTC за опазване на околната среда е насочен към подобряване на активите на компанията чрез постигане на най-високите степени на сертифициране на пазара.

„Подобренията, направени в Advance Business Center I и II, със сигурност са само началото за нашето българско портфолио. Възобновяемите енергийни източници представляват бъдещето не само в нашата индустрия, но и за цялата световна икономика и околна среда. Превръщането на всички наши сгради в зелени е част от нашата стратегия за развитие и растеж. За нас е изключително важно да се съобразяваме не само с нашия бизнес, но и с начина, по който дейността ни може да бъде от полза за околната среда и общностите, в които се намират нашите проекти“, каза Зив Гиги, управляващ директор на GTC в България.

Още едно доказателство за ангажимента на компанията е нейният годишен ESG доклад, в който се подчертава, че 88% от нейното портфолио е екологично сертифицирано към края на 2021 г. GTC e първият инвеститор в офис сгради и търговски площи в района на Централна и Източна Европа, който изготвя такъв доклад. Достъпната и чиста енергия е една от 10-те цели за развитие на бизнеса, включени в него и компанията се фокусира върху внедряването на зелени енергийни източници във всички сгради от своето портфолио. Действията по отношение на климата са в основата на тази стратегия, което означава, че GTC се концентрира върху предоставянето на безопасни, издръжливи и екологични сгради. Тази насока стана още по-важна през последните няколко години в светлината на климатичната криза и бяха направени нов набор от подобрения във всички проекти на компанията. Например – всички нейни имоти в Румъния се захранват от възобновяеми източници. Следващата стъпка е свързана с останалите сгради на GTC в България – Sofia Tower I и II и Mall of Sofia също ще станат зелени през следващата година.

GTC Group е водеща инвеститорска и предприемаческа компания в сферата на недвижимите имоти, фокусирана в Полша и редица столици в Централна и Източна Европа. През 25-те години на своята дейност GTC е изградила 77 първокласни и модерни офис сгради и търговски обекта с обща площ от около 1,4 млн. кв. м в цяла Централна и Източна Европа.

Към момента GTC активно управлява портфолио от 44 търговски сгради, осигуряващи близо 758 хил. кв. м отдаваеми офисни и търговски площи в Полша, Унгария, Румъния, Сърбия, Хърватия и България. В допълнение, GTC Group планира реализацията на нови проекти в размер на около 460 хил. кв. м търговски и офис площи в столици в Централна и Източна Европа, от които 51 хил. кв. м вече са в процес на изграждане.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща