Инициативата "Зелени закони" внесе жалба срещу приемането на климатичната стратегия без екологична оценка

Климат / България , Екология
3E news
359
article picture alt description

Инициативата „Зелени закони“ внесе жалба до Върховния административен съд (ВАС) срещу решение на Министерския съвет за приемане на Дългосрочната стратегия за справяне с изменението на климата на Република България до 2050 година.

Аргументите са свързани с липсата на екологична оценка.

„Приетото Решение е в нарушение на изискванията на Директива 2001/42/ЕО относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда и на чл. 81 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) на Република България, според които, едновременно с изработването на стратегическия документ, следва да бъде изработена и неговата екологична оценка. Самата екологична оценка трябва да бъде приета преди окончателното приемане на стратегическия документ.", обосновават искането си от "Зелени закони".

Инициативата отчита и още един проблем при процеса на взимане на решение. Дългосрочната стратегия за смекчаване на изменението на климата до 2050 г. на Република България се основава на друг – вече приет стратегически документ – Интегрираният план в областта на енергетиката и климата на Република България, 2021-2030 г., известен с абревиатурите ИПЕК и ИНПЕК. ИПЕК/ИНПЕК обаче също е приет в нарушение на Директива 2001/42/ЕО и ЗООС без екологична оценка.

Освен това нито Дългосрочната стратегия, нито ИПЕК имат оценка за съвместимост, изисквана по силата на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.“  От „Зелени закони“ настояват ВАС да отмени Решение 809 от 21 октомври 2022 г. на Министерския съвет за приемане на Дългосрочна стратегия за смекчаване на изменението на климата до 2050 г. на Република България.
Да задължи Министерството на околната среда и водите да проведе процедурите по екологична оценка и оценка за съвместимост и да информира Европейската комисия за тези решения.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща