Четвърто дружество за 2022 г. излиза на пазара за развитие BEAM на БФБ на 30 ноември

IPO-то на АмонРа Енерджи ще се счита за успешно, ако бъдат записани и заплатени най-малко 200 хил. броя акции, т.е. при набрани 2.48 млн. лева

Икономика / Финанси
Георги Вулов
549
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/БФБ

Четвърто за 2022 година публично дружество ще направи първично публично предлагане (IPO) на 30 ноември съобщи x3news.com на сайта на Българската фондова борса (БФБ). „АмонРа Енерджи“ АД ще предложи 1 259 100 броя обикновени, безналични, поименни и свободно прехвърляеми акции, всяка една с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност от 12.40 лева, с обща номинална стойност до 15 612 840 лева, в съответствие с взето решение от съвета на директорите на Емитента за увеличение на капитала от 10 октомври 2022 година. IPO-то ще продължи до изчерпване на предлаганото количество акции, но не повече от една търговска сесия, в рамките на която се провежда IPO аукциона, а именно: 30.11.2022 г.

Още по темата

Предлагането ще се счита за успешно, ако бъдат записани и заплатени най-малко 200 хил. броя акции с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 12,4 лева, или при набрани 2,48 млн. лева. Дружеството иска да набере от инвеститорите малко над 15.6 млн. лева.

Минимален брой акции, които могат да бъдат записани от едно лице е най-малко 1 брой акции от предлагането на фиксирана цена за една акция в размер на 12.40 лв. Максималният възможен брой акции, които могат да бъдат записани от едно лице - 1 259 100 броя акции на фиксирана цена за една акция в размер на 12.40 лв., което е максималното количество акции от публичното предлагане.

Записването на нови акции се извършва чрез подаване на нареждане до упълномощения инвестиционен посредник ИП „Юг Маркет“ ЕАД или друг инвестиционен посредник – член на „Централен депозитар“ АД.

Начало на вторичната търговия с акциите на "АмонРа Енерджи" ще стартира след вписване на увеличението на капитала в Търговския Регистър и последващата им регистрация на Пазар за растеж на МСП BEAM - около 1 месец след успешното приключване на IPO-то.

Това е четвъртото дружество, което ще направи опит да се листне на BEAM пазара тази година. Първото IPO беше на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД, а второто – на „Бии Смарт Текнолоджис“.

Третото IPO на „Фешън Съплай“ АД не беше успешно.

От старта на пазара BEAM в края на януари 2021 година досега на него се търгуват акции на 9 дружества.

„АмонРа Енерджи“ АД предлага инженерингови решения, търгува, инсталира и сервизира фотоволтаични модули и системи, вкл. инвертори, батерии, кабели и консумативи, за покривни централи на жилищни и индустриални сгради, като доставя продукти на световни производители, пише в документа за допускане до търговия.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща