ЕЦБ повиши отново лихвите си със 75 базисни пункта

Така трите лихви достигат съответно до 2,00% по основните операции по рефинансиране, до 2,25% по пределното кредитно улеснение и 1,50% по депозитното улеснение, която не достигала това ниво от 2009 година

Икономика / Свят , Финанси
Георги Вулов
570
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/ЕЦБ

Европейската централна банка (ЕЦБ) повиши лихвените проценти за трета поредна среща в четвъртък и сигнализира за намерение да започне да изчиства парите от банковата система, за да се бори с рекордно високата инфлация. Повишаването на лихвите по депозитите на това ниво се случва за пръв път след 13 година, от 2009 година, уточнява „Ройтерс“.

EЦБ заличи години на агресивно стимулиране само за няколко месеца, след като беше притеснена от внезапния скок на цените - резултат от по-високите разходи за енергия, причинени от инвазията на Русия в Украйна и неравномерното повторно отваряне на икономиката след пандемията от COVID-19, обобщава „Ротерс“.

В съобщението на сайта на ЕЦБ се казва, че Управителният съвет е взел решение да повиши със 75 базисни пункта трите основни лихвени процента на Европейската централна банка (ЕЦБ). Лихвата по основните операции по рефинансиране достига 2,00%, лихвените проценти по пределното кредитно улеснение до 2.25% и по депозитното улеснение ще бъде 1,50 процента, съобщи на сайта си банковият регулатор на еврозоната, след днешното заседание на борда на директорите. Лихвите влизат в сила от 2 ноември.

ЕЦБ увеличи и през септември трите си лихви с 0.75 пр. п.

Повишаването на лихвите ще продължи

С това трето поредно съществено увеличение на основните лихвени проценти Управителният съвет отбелязва значителен напредък в прекратяването на стимулиращата парична политика. Според съобщението на ЕЦБ, Управителният съвет ще продължи да повишава лихвените проценти, за да гарантира навременно връщане на инфлацията към средносрочното целево равнище от 2%. Решенията на Управителния съвет за бъдещата траектория на лихвените проценти ще се основават на това как се развива перспективата за инфлацията и за икономиката, като решенията ще се вземат заседание по заседание.

Инфлацията остава твърде висока

и ще се задържи продължително време над целевото равнище, прогнозират от ЕЦБ. В съобщението се припомня, че през септември инфлацията в еврозоната достигнала 9.9%. През последните месеци рязкото поскъпване на енергоносителите и храните, затрудненията във веригите на доставка и възстановяването на търсенето след пандемията доведоха до разширяване на ценовия натиск и покачване на инфлацията. Затова и паричната политика на Управителния съвет е насочена към това да се намали подкрепата за търсенето и да се предотврати рискът от продължително възходящо изместване на инфлационните очаквания.

ЕЦБ повтори плановете си да продължи да реинвестира постъпленията от огромното количество облигации на стойност 3.3 милиарда евро, които закупи по програмата си за закупуване на активи (APP) през последните осем години, когато смяташе, че инфлацията ще остане ниска, допълва „Ройтерс“. В съобщението, обаче, се казва, че Управителният съвет възнамерява да продължи да реинвестира изцяло плащанията по главницата от падежиращи ценни книжа, закупени по APP за продължителен период от време.

Променят се условията по дългосрочното финансиране

Управителният съвет реши също така да промени реда и условията по третата поредица целеви операции по дългосрочно рефинансиране (TLTRO III), за да насърчи банките да погасяват предсрочно тези многогодишни заеми. В най-тежкия етап на пандемията този инструмент изигра ключова роля за неутрализиране на низходящите рискове за ценовата стабилност. В момента, с оглед на неочакваното и извънредно покачване на инфлацията, е необходимо той да бъде рекалибриран, така че да се осигури съответствието му с цялостния процес на нормализиране на паричната политика и да се заздрави предаването на увеличението на лихвените проценти към условията на банките за кредитиране. Затова Управителният съвет реши да коригира приложимите към TLTRO III лихвени проценти, считано от 23 ноември 2022 г., и да предложи на банките допълнителни дати за доброволно предсрочно изплащане.

За да съгласува по-тясно олихвяването на минималните резерви, които кредитните институции поддържат при Евросистемата, с условията на паричния пазар, Управителният съвет реши да олихвява минималните резерви с лихвения процент на ЕЦБ по депозитното улеснение (1,50%).

В заключение се казва, че Управителният съвет има готовност да коригира всички свои инструменти в рамките на мандата си, за да осигури стабилизиране на инфлацията на целевото равнище от 2% в средносрочен план. Инструментът за защита на трансмисионния механизъм е на разположение за справяне с необоснована, хаотична пазарна динамика, която би застрашила сериозно предаването на паричната политика във всички държави от еврозоната, давайки възможност на Управителния съвет да изпълнява по-ефикасно мандата си за ценова стабилност.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща