Одобрена е Интегрираната териториална стратегия за развитие за Югозападния регион до 2027 година

Икономика / България
3E news
382
article picture alt description

Източник: МРРБ.

Интегрираната териториална стратегия за развитие (ИТСР)  на Югозападния регион (ЮЗР) беше одобрена на онлайн заседание на Регионалния съвет за развитие.

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Десислава Георгиева поздрави членовете на съвета за активното им участие в процеса на подготовка на основния документ за развитие на региона до 2027 година. „Различните гледни точки на много заинтересовани страни са взети под внимание и обобщени, за да се получи един фокусиран документ с най-важните приоритети“, каза заместник-министър Георгиева и благодари на всички, които са се включили в това начинание. Този стратегически документ „отключва“ финансирането в областта на регионалното развитие през програмния период 2021-2027 г. и затова одобрението му е от изключително значение.

Визията за региона, заложена в Интегрираната териториална стратегия, е свързана с развитие на потенциала на териториите в областите Благоевград, Кюстендил, Перник, София и София - Столична община и 52-те общини в тях, за да достигнат развитите европейски райони.

„С оглед на това многообразие от общини – малки и селски, големи градове, очакванията към Югозападния регион са големи, включително да бъдат реализирани различни видове партньорства и проекти в сътрудничество“, допълни  Ивайло Стоянов, началник на отдел „Стратегическо планиране и програмиране“.

Избраните стратегически приоритети включват подкрепа на регионалните потенциали за устойчив растеж, инвестиране в човешкия капитал и преодоляване на регионалните дисбаланси, както и по-добра свързаност.

„За постигането на тези цели ще бъдат необходими приблизително 1,5 млрд. лв., които могат да бъдат осигурени чрез привличане на различни финансови инструменти и средства по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.“, допълни Ивайло Стоянов.

Заместник-министър Георгиева също уточни, че стратегията дава възможност за финансиране от много различни източници, което представлява допълнителна възможност за изпълнение на проектите.

Председателят на Регионалния съвет за развитие Петър Паунов – кмет на община Кюстендил, обърна внимание, че разработената стратегия съдържа индикативни проекти, като се задава само общата рамка за развитие на региона, което позволява гъвкавото ѝ изпълнение.

Финалната стъпка за всички проекти на интегрирани териториални стратегии за развитие е внасянето им за разглеждане и одобрение от Министерски съвет.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща