За коректно отчитане "Топлофикация Враца" съветва клиентите да проверят изправността на индивидуалните уреди

Енергетика / България
3E news
725
article picture alt description

Източник: ТВ Враца, архив.

"Преди началото на отоплителен сезон 2022/2023 г. клиентите трябва да проверят изправността на измервателните уреди в имотите си. Съгласно Наредбата за топлоснабдяването, индивидуалнитре топломери и водомерите за топла водаподлежат на метрологична проверка по реда на Закона за измерванията. Индивидуалните топломери трябва да се проверяват на всеки 5 години, а индивидуалните водомери на 10." напомня инж. Радослав Михайлов, изпълнителен директор на "Топлофикация Враца". Той обясни, че ако след преглед на устройството е издадено предписание, е нужно то да бъде подменено с ново или същото трябва да бъде тествано в акредитирана метрологична лаборатория.

Още по темата

Уредът може да бъде поставен само след издаване на удостоверение за годност. Директорът на предприятието посочи, че индивидуалните водомери за топла вода трябва да бъдат обозначени със знак "одобрен тип" от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и да отговарят на действащото законодателство. "Устройствата трябва да са преминали през първоначална проверка за изправност и да имат фабрична пломба или стикер, залепен на корпуса. На пломбата е маркирана годината на последната проверка" уточни инж. Михайлов. 

Директорът на "Топлофикация Враца" обясни, че поддръжката на доброто техническо състояние на индивидуалните уреди гарантира прецизно и точно отчитане на консумираната енергия. Като най-често срещан проблем инж. Михайлов посочи угасналият дисплей. Той заяви, че в този случай е необходимо потребителите да се свържат с топлинните счетоводители за проверка и подмяна на неизправното устройство. 

Инж. Радослав Михайлов препоръчва клиентите общите части периодично да се оглеждат за течове. "Ремонти по инсталациите за отопление трябва да се планират и извършват извън отоплителния сезон.“ подчерта инж. Михайлов, като уточни, че в случай на продължаващи ремонтни дейности след пускане на отоплението, клиентите е добре да информират дружеството с поставяне на съобщение на вратата на абонатната станция в сградата или чрез обаждане. „Целта е да се избегнат евентуални аварии при запълване на вътрешната инсталация“ каза инж. Михайлов. "Ако проблемът възникне в извънработно време или през почивните дни, клиентите могат да се обърнат към аварийна служба на тел. 0700 89 032." допълни още той.

Изпълнителният директор  напомни, че когато се налага източване и запълване на инсталация, клиентите трябва да се консултират със съседите. Той уточни, че е необходимо заедно да планират ремонтните дейности, защото те засягат и тях. "По този начин ще спестят разходи за допълнително дрениране и запълване." обясни още инж. Михайлов.

"Дистанционното отчитане е най-добрата технология за коректно отчитане на потреблението на топлинна енергия и битовата гореща вода." категоричен беше инж. Радослав Михайлов. Според закона  монтирането на водомери за топла вода, топломери и разпределители с дистанционен отчет е законово задължение на всички граждани.

Като едно от предимствата на снемането на показанията от разстояние, инж. Михайлов изтъкна, че клиентите плащат единствено реалното потребената енергия. "Показанията се засичат едновременно и от дистанция и по този начин всеки месец се фактурира реално консумирана топлинна енергия. Не се налага изготвяне на прогнозни и изравнителни сметки" уточни инж. Радослав Михайлов.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща