Брюксел одобри програмата за конкурентоспособност на българския малък бизнес, включено е финансиране за ВЕИ обекти

Икономика / България
3E news
782
article picture alt description

Източник: 3eNews, архив.

Европейската комисия даде одобрението си за българската Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията (ПКИП), която е на стойност над 1,49 милиарда евро, за програмния период 2021-2027 година. Това обявиха от представителството на Европейската комисия в България.

Програмата предоставя целева подкрепа на българските фирми за преодоляване на основните проблемни области, които забавят трансформирането на българската икономика в иновативна, цифрова, с ниски въглеродни емисии и ефективно използване на ресурсите. Повече от 85 на сто от бюджета на ПКИП, или 1,28 милиарда евро, са предназначени единствено за малки и средни предприятия (МСП), припомня БТА. 

Още по темата

Основните цели на програмата са да се постигне интелигентен и устойчив растеж на българската икономика, както и промишлена и цифрова трансформация в страната. Други приоритети също са:

  • развитие и укрепване на капацитета за научни изследвания и иновации и внедряване на напреднали технологии;
  • насърчаване на устойчивия растеж, създаване на работни места, интернационализация и конкурентоспособност на МСП;
  • гарантиране на ползите от цифровия преход;
  • преход към кръгова и енергийноефективна икономика. 

    Видовете дейности, които ще бъдат подпомагани, съгласно европрограмата са:
  • подкрепа за иновациите в стартиращи и бързоразвиващи се предприятия в областта на високотехнологичните отрасли;
  • насърчаване на цифровизацията, включително решения за гарантиране на киберсигурността, и разработване на технологии, необходими за прехода към Индустрия 4.0;
  • подкрепа за въвеждането на нисковъглеродни и енергийно ефективни технологии, сертифициране на системите за енергийно управление и стимули за възобновяеми енергийни източници;
  • подкрепа за МСП при въвеждането на технологии за ефективно използване на природните ресурси, увеличаване на процента на рециклиране, модернизиране на технологиите за управление на отпадъците и насърчаване на партньорствата между предприятията и споделянето на добри практики.

Част от бюджета на програмата (35 на сто) ще бъде изпълнен чрез финансови инструменти, каквито са гаранциите по банкови заеми и капиталовите инвестиции на всички етапи от развитието на МСП. Така ще се гарантира по-ефективно и устойчиво използване на ресурсите на Евросъюза в подкрепа на проекти, които генерират приходи и икономии.

Преди ден ЕК одобри Програмата "Транспортна свързаност". Това е  първата голяма инфраструктурна програма за страната ни за настоящия програмен период. По нея ЕС отпуска на България 1,61 милиарда евро, предвидени за инвестиции, насърчаващи използването на екологосъобразни видове транспорт и алтернативни горива.

Изпълнението ще стартира до края на годината

Очаква се изпълнението на програмата да стартира още до края на тази година. Първата процедура по ПКИП ще е с бюджет 127 млн. лв. и ще е насочена към микро-, малките и средни фирми от различни сектори на икономиката. Тя е за разработване на иновации в предприятията, съобщават от Министерство на иновациите и растежа.

Следващата процедура, която се очаква в началото на 2023 г., е в размер на 117,5 млн. лв. за подобряване на производствения капацитет на МСП, семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите.

След нея предстои и процедура за внедряване на иновации в МСП за близо 300 млн. лв.

Програмата “Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ е насочена към микро-, малките и средни предприятия в страната, като ще бъдат подпомогнати компании в  различни етапи на развитието си. Ще се стимулират и партньорства между МСП и големи дружества за разработване на нови технологии. Основните приоритети на Програмата са два – „Иновации и растеж“ и „Кръгова икономика“. Предвидени са средства за разработване и внедряване на иновации във фирмите, развитие на предприемаческата екосистема, създаване на нови или развитие на съществуващи компании с фокус върху високотехнологичните сектори на промишлеността, защита на патенти, индустриална собственост и др. Ще се стимулира дигитализацията, повишаването на киберсигурността, поверителността на данните в МСП и на уменията на персонала за работа с технологиите от Индустрия 4.0. Ще бъде подкрепена модернизацията на семейните предприятия и тези от творческите индустрии и занаятите.

Освен за по-голяма енергийна ефективност и самостоятелност на фирмите, във втория приоритет – „Кръгова икономика“, е заложено финансиране за по-ефективно използване на ресурсите, разработването на продукти с по-голяма трайност или с възможност за рециклиране, повишаване на употребата на вторични суровини, подобряване управлението на отпадъците и др.

Припомняме, че в подкрепа на родния бизнес само по линия на Министерството на иновациите и растежа са предвидени и 600 млн. лв. по Плана за възстановяване и устойчивост до края на годината.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща