Компенсирането на бизнеса и на ЕРП-тата за високите цени на тока продължава до края на годината

Енергетика / България
3E news
321
article picture alt description

Източник: needpix.com

Компенсирането на небитовите потребители и на операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи заради високите цени на електроенергията ще продължи до края на годината. Това реши служебното правителство на днешното си заседание, одобрявайки програма за компенсиране за периода 1 октомври 2022 – 31 декември 2022 г. Това съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. 

Програмата цели да надгради предходните действащи аналогични документи, разработени и приети, за да намалят негативните последици върху бизнеса от високите енергийни цени. От нея ще се възползват всички около 633 000. небитови крайни клиенти на електрическа енергия, както и операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи за технологичните им разходи. 

Индикативният бюджет на програмата е в размер на близо 3,594 млрд. лв., от които около 3,214 млрд. лв. са предвидени за компенсиране на небитовите крайни клиенти и 380 млн. лв. – за операторите. Средствата ще бъдат осигурени от допълнителни целеви вноски, които държавните предприятия от сектор "Енергетика" ще предоставят на фонда "Сигурност на електроенергийната система".

Програмата предвижда всички небитови крайни клиенти да бъдат компенсирани изцяло за разликата между реалната средномесечна борсова цена за базов товар на сегмента "ден напред" на Българската независима електроенергийна борса (БНЕБ) за съответния месец и базовата цена от 250 лв/МВтч.

Операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи ще бъдат компенсирани за електроенергията, която закупуват за технологичните си разходи. 

Максималният размер на компенсацията за тях се изчислява като разлика между средната месечна цена за базов товар на сегмента "ден напред" на БНЕБ и определената от КЕВР прогнозна пазарна цена от 421.08 лв/МВтч за оператора на електропреносната мрежа и 446,78 лв/МВтч за операторите на електроразпределителните мрежи. 

Компенсирането на операторите и през четвъртото тримесечие ще съдейства за намаляване на финансовия им дефицит, който се натрупва заради повишени технологични разходи. От своя страна това е фактор, който ограничава необходимостта от поскъпване на мрежовите услуги за всички крайни потребители, в това число – и за битовите. 

Предходното редовно правителство продължи компенсациите до края на настоящия месец септември. Компенсациите по одобрената днес от служебният кабинет програмата ще бъдат изплатени до 31 март 2023 г.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща