МОСВ издава нови разрешения за сечи и в трите национални парка "Пирин", "Рила", "Централен Балкан" сигнализира WWF

Българският клон на Международната екологична организация спечели дело за прекратяване на незаконни санитарни сечи в Пирин

Климат / България , Климат / Екология
3E news
936
article picture alt description

Източник: WWF, фотограф Александър Иванов

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) издаде нови разрешения за сечи и в трите национални парка - "Пирин", "Рила" и "Централен Балкан", съобщиха от Международната екологична организация Световен фонд за дива природа.

В края на август и началото на септември, МОСВ издаде нови разрешения за сеч и и то не само в Национален парк “Пирин” но и в “Рила”, и в “Централен Балкан”. Те са формулирани като „план-извлечения за поддържащи и възстановителни дейности в горите“ и са за дейности, идентични с отменените от съда в разрешението за НП “Пирин” от 2019 година.

“Тези разрешения са незаконосъобразни и са в директен конфликт с постановеното от ВАС”, коментира Добромир Добринов,експерт по природозащитно законодателство във WWF.

“WWF ще обжалва пред съда предвидените в Национален парк “Пирин” сечи, с основен аргумент нищожност, поради противоречие с влязло в сила съдебно решение. Призоваваме и директорите на другите два национални парка да не дават зелена светлина на сечите, за да не погазват директно решения на съда”, допълва Добринов.

Това се случва броени дни след оповестяване на решението на Върховния административен съд. През август 2022 г. природозащитната организация WWF спечели поредната съдебна битка за опазване на Национален парк „Пирин“. След повече от три години на прекратяване и бавене на делото на първа инстанция, Върховният административен съд окончателно отхвърли решение на МОСВ за сечи в парка с аргумента, че противоречи на два закона и че тези сечи могат да повлияят негативно на дивата природа, чието опазване е основна цел в националните паркове.

Делото беше бавено и прекъсвано на няколко пъти от първоинстанционния Административен съд в София, докато през 2021 г. магистратите отхвърлиха жалбата на WWF с несъответстващо на фактите решение. Във Върховния съд обаче, природозащитниците печелят делото  по всички основания, а именно за: съществено нарушение на административно производствените правила поради неизяснени факти в решението на МОСВ; противоречия с разпоредби на Закона за защитените територии; противоречия с разпоредби на Закона за биологичното разнообразие, представляващ транспозиция на двете европейски директиви (за птиците и за местообитанията); нарушение на Орхуската конвенция и по-специално правото на участие на обществеността при вземането на решения, касаещи околната среда.

Според WWF, при осъществяване на одобрените от МОСВ сечи в Пирин, те ще доведат до намаляване на количествата мъртва дървесина и ценните стари дървета, опазвани от националния парк, което би оказало кумулативно негативно въздействие върху биоразнообразието в парка. Ще пострадат местообитанията на Пернатоногата кукумявка (Aegolius funereus), Врабчовата кукумявка (Glaucidium passerinum), Белогръбия кълвач (Dendrocopos leucotos), Трипръстия кълвач (Picoides tridactylus), Кафявата мечка (Ursus arctos), Широкоухия прилеп (Barbastella barbastellus) и други видове.

Въпреки опитите за продължаване на порочни дейности в националните паркове, спечелването на делото установява трайна практика на националния съд по тълкуване на Закона за защитените територии. Това ще има хоризонтален ефект при опазването националните паркове по отношение на провеждането на сечи в тях.

„Това е поредното решение на Върховния административен съд, в което се потвърждава нуждата от стриктно и ограничително прилагане на изключенията от забраните за различни  човешки дейности в националните паркове. Надяваме се това решение да помогне за разбирането , че към опазването на горите в националните паркове не може да се подхожда с чисто лесовъдските методи и основания, както към останалите горски територии в страната“, посочва още Добринов.


 
 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща