КФН отписа двете енергийни дружества на Еврохолд от публичния регистър

Икономика / Финанси
3E news
287
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/БТА

След подадени заявления от собственика, Комисията за финансов надзор (КФН) отписа от публичния регистър на регулатора двете енергийни дружества на Еврохолд - „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД, гр. София (с предходно наименование „ЧЕЗ Разпределение България” АД), и „Електрохолд Продажби“ AД, гр. София (с предходно наименование „ЧЕЗ Електро България” АД).

Решението е взета на заседанието на КФН на 20 септември, в резултат на осъществено изкупуване на всички акции с право на глас, съобщи на интернет страницата си небанковият финансов регулатор:

КФН отписва „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД, гр. София, ЕИК 130277958 като публично дружество и издадената от дружеството емисия ценни книжа в размер на 1 928 000 (един милион деветстотин двадесет и осем хиляди) броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка и с ISIN код BG1100025110, от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.

КФН отписва „Електрохолд Продажби“ AД, гр. София, ЕИК 175133827 като публично дружество и издадената от дружеството емисия ценни книжа в размер на 5 000 (пет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 10 (десет) лева всяка и с ISIN код BG1100024113, от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.

Решенето на КФН може да бъде обжалвано пред Административен съд – София област в 14-дневен срок от съобщаването му, което не спира неговото изпълнение. При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага, уточнява КФН.

Придобиването на всички акции в двете компании е резултат от последните отправени търгови предложения за изкупуване на акциите на миноритарните акционери, които мажоритарният акционер преди това не притежаваше. Процедурата започна на 29 август и приключи на 7 септември, съобщи преди време Еврохолд.

Енергийният холдинг Eastern European Electric Company B.V. (EEEC), част от Еврохолд България АД и мажоритарен собственик на Електрохолд, придоби допълнителни 14 416 акции на ЕРМ Запад за близо 4.376 млн. лв. (2.237 млн. евро) или 303.55 лв. (155.2 евро) на акция, както и 117 акции на „Електрохолд Продажби” за 3.412 млн. лв. (1.744 млн. евро) или 29 161.02 лв. (14 909.79 евро) на акция.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща