Успешният австрийски модел на дуално образование е възможен и в България

Икономика / България
3E news
223
article picture alt description

285 нови ученици стартираха учебна 2022/2023 г. по дуална система в партньорски компании от австрийския проект „Дуално обучение в България“/ GODUAL . Така дуалните ученици от програмата на Стопанска камара Австрия/AdvantageAustria вече надхвърлят 1150. Те се обучават в цялата страна в 15 различни специалности в над 30 гимназии.

Чрез проекта GODUAL - провеждащ се в рамките на международната инициатива go-international, съвместна програма на Федералното министерство на труда и икономиката и Стопанска камара Австрия – се цели чрез по-качествено професионално образование в България да се осигурят така необходимите за бизнеса квалифицирани кадри. Резултатното дуално обучение ще гарантира по-ниска безработица сред младежите и по-добро икономическо развитие на регионите в страната. Всичко това ще повиши имиджа на професиите, ще намали миграцията в чужбина и ще задържат младите хора.

Никола Стоянов, министър на икономиката и индустрията сподели, че като немски възпитаник познава добре ползите от дуална система на обучение и вижда в нея възможност за намаляване на младежката безработица и покриване нуждите на компаниите от квалифицирани кадри. Наблюденията са му, че много млади хора и техните родители не познават условията на работа в предприятията и затова трябва да се работи за добра информираност на обществото.  Министър Стоянов мечтае в бъдеще България да се доближи до броя на фирми и ученици по дуална система в Австрия и ще работи, за да стане дуалното обучение национална политика.

Търговският съветник при австрийско посолство г-н Филип Купфер представи дуалната система като много важна дейност в подкрепа на австрийския бизнес в България. В Австрия над 28 000 компании обучават 107 000 ученика по дуална форма. Благодарение на това младежката безработица в Австрия е 8,6 % в сравнение с тази в България, която е 15 %. Той сподели, че програмата се нуждае от политическа, морална и финансова подкрепа, защото дуалното обучение е тройно печеливша формула:

-        Компаниите обучават своите бъдещи служители в най-висок стандарт.

-        Младите хора получават качествено образование и възможност да останат в страната.

-        За страната – добре образованото поколение създава социално-икономическа добавена стойност.

България има голям икономически потенциал, но има нужда да подобри конкурентоспособността си, за да стане още по-атрактивна локация за инвестиции.

Ръководителят на австрийския проект София Дамянова представи развитието на програмата през 8-те години от дейността ѝ. В началото са стартирали само в 3 града по 3 професии и 52-ма ученика. Днес дуално обучение във фирми от австрийския проект се предлага в 21 населени места. Благодарение на активността и подкрепата на Стопанска камара Австрия/AdvantageAustria интересът към дуалната система на обучение постоянно расте както сред бизнес и училища, така и сред ученици и техните родители. 10 % от учениците в проекта започват работа в края на обучението си в обучаващата компания. При някои партньори успеваемостта е 100 %. За съжаление не всички ученици изберат да започнат своята кариера при обучавалия ги работодател, а продължават своето обучение в университет. Причина за по-малкия процент оставащи ученици по фирмите са и ограниченията, които наложи ковид пандемията.

Целта ни е да убедим повече компании в предимствата на дуална система и да направим възможно изграждането на повече качествени партньорства по дуална форма по различни професии в цялата страна, сподели г-жа Дамянова.    

 

Един от пионерите в дуална форма на обучение по специалност „търговия“ МЕТРО България, присъединил се към австрийския проект през 2015 г., приветства 31 нови ученици, от които всяка година остават 20 % в компанията. За да подготви квалифицирани кадри за пазара на труда фирмата си партнира с 6 училища в 4 града.

 

Най-мащабната програма за дуално обучение в подготовка на кадри в сферата на електротехниката и енергетиката бе представена от Юлия Тенева, ръководител човешки ресурси в EVN. Компанията има действащи партньорства с 11 професионални гимназии, в които се подготвят 366 квалифицирани специалисти в отговорната и важна професия електротехник.

 

ВИОМОДА, присъединила се към австрийския проект тази година, си поставя за цел чрез дуалното обучение да вдъхнови и обучи младите кадри, за да ги задържи в България. „Ние имаме уникално интелигентни и умни деца, на които можем да подадем ръка, да бъдем техни ментори и да им покажем пътя на мечтите им, като реализация в собствената им родина“ – сподели Васка Бакларова, управител на компанията.

 

Обучението по дуална система от гледна точка на ученика бе представено от Невена Терзиева, преминала успешно програмата в МЕТРО от пилотната паралелка в НФСГ, гр. София. Тя започва работа в компанията веднага след 12-ти клас, преминава през различни позиции и отдели във фирмата и паралелно следва във висше учебно заведение. Днес е на ръководна позиция – ръководител отдел „Нехранителни стоки“ и управлява 16 служителя.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща