„Булгаргаз“ стартира краткосрочни, средносрочни и дългосрочни търгове за доставка на LNG

Предстои обявяване и на търгове за доставка на тръбен газ

Енергетика / България , Природен газ и горива
Маринела Арабаджиева
611
article picture alt description

„Булгаргаз“ от днес стартира краткосрочни и дългосрочни търгове за доставка на втечнен природен газ (LNG).  Това съобщи изпълнителният директор на „Булгаргаз“ Деница Златева на съвместна пресконференция с министъра на енергетиката Росен Христов. В скоро време, освен за доставка на LNG предстои и обявяване на търгове за доставка на тръбен газ, тъй като има заявен интерес от турски компании.

Енергийният министър и изпълнителният директор на газовото дружество уточниха, че предприемането на тези стъпки са в отговор на решението на служебното правителство от миналата седмица.  С предприетата стъпка се осигурява истинска диверсификация на газовите доставки и гарантирането им за дългосрочен период, каза министър Христов. Освен това по думите му, с осигуряване на дългосрочните доставки целта е „Булгаргаз“ да се превърне в стратегически позиционирано, печелившо търговско дружество, което да борави с големи количества синьо гориво при конкурентни цени.

„В продължение на усилията на служебното правителство за гарантиране на доставките на природен газ, за диверсификация на източниците и маршрутите днес „Булгаргаз“ ще обяви търгове за доставка на втечнен природен газ (LNG).

Търговете ще се проведат в открита и прозрачна процедура като целта ни е максимален брой компании да участват да предлагат в реална конкурентна цена своите оферти да постигнем най-добрите ценови равнища. Тези търгове са изключително важни за гарантиране на енергийната сигурност на страната и устойчивост и сигурност на доставките“, заяви Златева.

Тя напомни, че в резултат на взетото решение на правителството през миналата седмица „Булгаргаз“ разполага вече с капацитет от 10 млн. и 600 хил. МВгч на строящия се терминал в Александруполис за втечнен природен газ за период то 10 години. По думите й  водят се също така интензивни преговори за осигуряване на слотове за регазификация за периода ноември и декември тази година, а също така се планира дружеството  да участв в годишния търг за 2023 г. за слотове за регазификация на терминала в Ревитуса, Гърция, който ще се проведе най-вероятно през месец октомври.

„Паралелно с това водим разговори за осигуряване на допълнителни слотове за 2023 г. и на терминалите за втечнен природен газ в Турция“, заяви Деница Златева и уточни, че от днес стартират краткосрочни, средносрочни и дългосрочни търгове за доставка на LNG.

„В тази връзка днес ще обявим следните търгове:

Обявяваме търг за доставка на LNG за месец ноември и за месец декември 2022 г.

Обявяваме годишен търг за доставка на LNG за цялата 2023 година

Стартираме процедура с обявяване на търг за дългосрочни доставки за периода 2024 г. – 2034 г. с което изпълняваме решението на Министерски съвет от миналата седмица“.

Още по темата

Изпълнителният директор на газовото дружество даде подробности и за условията и етапите на търговите процедури, които предстои да се случат.

"За разлика от предишни процедури, в които нямаше ясно разписани условия и етапи, липсваха прозрачно дефинирани критерии за оценка, търговете, които днес обявяваме ще преминат  през няколко етапа.

Първи етап ще бъде с предварителен подбор на кандидатите, като тук всички заинтересовани лица, търговци, които желаят да участват в процедурите трябва да подадат писмо за намерения до Булгаргаз като изпълнят изискванията които сме посочили в тръжната документация".

Златева наблегна на необходимостта от ясна собственост на компанията. Освен това участниците трябва да нямат търговски ограничения, "да има надеждност по отношение на обслужващите банки и добра репутация и да притежават достатъчен опит в доставките на LNG. За всеки търг ще бъде упоменато колко брой товари като количество втечнен природен газ за предходен период и какво количество трябва да са доставени".

Втори етап касае подаването на офертите, а трети – оценка и класиране на офертите по приета тръжна документация, която ще е качена сайта на дружеството в секция търгове. "Така че и участниците и хората, които проявяват интерес и медиите да са наясно как ще бъдат оценени офертите по детайлно разписани критерии. Целта е да има проследимост, публичност и прозрачност", заяви тя.

Златева уточни, че краткосрочния търг покрива периода за ноември и декември, средносрочния – за цялата 2023 година. Конкретните количества за месец ноември са 1 млн. 500 хил. МВтч като очакването е търга да приключи през първата седмица на октомври и да бъде избран доставчика или доставчиците. 

Количествата за декември - 2 млн. МВтч.

Годишният търг за 2023 г. е в размер на 16 млн. МВтч.

Количествата са разпределени в зависимост от месечното потребление и е съобразен с летните и зимни месеци. 

По отношение на краткосрочните и на годишния търг ще бъдат направени и две обособени позиции като едната ще е с доставка на LNG  с осигурени слотове от дружеството, а другата обособена позиция ще бъде за доставка на LNG с осигурен слот.

Дългосрочният търг съвпада с резервирания годишен капацитет на терминала в Александруполис - по 10 млн. 600 МВтч.

Дългосрочният търг е за срок от 10 години - тоест за периода 2024г. - 2034 г. и бе определен от изпълнителния директор на дружеството като „стратегически,  за гарантиране на газовите доставки за период от 10 години и важен за постигане на реалната диверсификация на източниците и маршрутите на доставка“.

„За този търг има предварително запазен 10-годишен капацитет на строящия се терминал в Александруполис“, уточни тя и обясни защо този търг стартира сега. „Защото този търг за разлика от краткосрочния и средносрочния ще премине през няколко етапа и ще обхване период от 6 месеца. Тоест оценката и избора на доставчици ще се случи през месец март 2023 година. Отговорното поведение и нас като ръководство на „Булгаргаз“ и на ръководството на Министерство на енергетиката е търга да стартира в момента, за да имаме достатъчно време да преминем през следните етапи:

Публикуването на първоначална информация е планирано да се случи днес.

Следващият момент ще бъде съпроводен с роуд-шоу, или онлайн презентация за всички участници преди изобщо да стартира първия етап, тоест,  преди подаване на писмо за намерения. „Това ще се случи през месеците октомври и ноември, когато ще бъде организирано такова събитие, на което ръководството на дружеството с всички бъдещи доставчици и партньори на дружеството ще представят търга, условията, количествата.

"След което ще преминем през първия етап изплащане на писмо за намерения, съответно допускане на кандидатите, които отговарят на изискванията, изпращане на първоначална обвързваща оферта, класиране на подадените оферти по много ясно описани критерии с нарочна комисия.

За целите на прозрачността този път офертите ще бъдат подавани както и системата за обществените поръчки, тоест криптирани в определен часови диапазон участниците ще изпращат паролите си на специално създаден имейл адрес, а не имейл на търговски или правен директор, така че достъп да имат само оторизираните лица.

Тоест ние гарантираме наистина една голяма прозрачност и откритост и конфиденциалност на изпратените оферти и няма да  допуснем оферти, пуснати след упоменатия час да бъдат разгледани, каквито случаи е имало в миналото“, заяви изпълнителният директор на "Булгаргаз". 

„След като се класират подадените оферти, паралелно с това ще започне изготвяне на рамково споразумение за покупко-продажба на природен газ, което е важен етап от сключването на такъв дългосрочен договор. Процесът е дълъг, финалното споразумение предстои да бъде направено от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР)“, уточни още изпълнителния директор на „Булгаргаз“.  По думите й, след класирането на 5-те най-добри оферти ще се премине на етап преки преговори с класираните участници, за постигане на по-добри ценови равнища, условия на плащане и др. След класиране на избраните участници, които както уточни тя могат да са няколко ще бъде сключено и рамковото споразумение за покупко-продажба на LNG за 10-годишен период (2024 г. – 2034 г.), с което се изпълнява напълно решението на Министерски съвет от 15 септември. По думите на Златева „с това се поставя началото на реалната диверсификация на източниците и маршрутите на доставка, паралелно с доставката на азерския газ“.

Процесът стартира сега, като ръководството на дружеството е наясно, че той ще отнеме период от 6 месеца, но се надява през това време да бъде показан новия подход в договорирането, начина провеждане на публични търгове и добър финален резултат с ценови условия за българските потребители, в частност и бизнеса.

Министърът на енергетиката Росен Христов от своя страна уточни, че предстои и стартиране на търгове за доставка на тръбен газ, а интерес проявяват турски компании. Продължават и преговорите за допълнителна доставка на азерски газ от 200-300 млн. куб м, както и с "Газпром".

Христов уточни, че служебното правителство е фокусирано за осигуряване на газови доставки минимум за отоплителния сезон, а в идеалния вариант до края на 2023 г. и в резултат на това са и краткосрочните търгове. „Дългосрочният търг, резултатите от който вероятно ще бъдат приети от следващото редовно правителство го стартираме, за да осигурим един добър старт и е част от дългосрочната стратегия за диверсификация. Това, което обявяваме днес е точно една голяма стъпка към диверсификация и това са първите конкурентни процедури за доставка на втечнен природен газ за разлика от директните преговори месец за месец, които бяха предприемани от предишното правителство“, каза той.   

Министърът обясни, че целта е "Булгаргаз" да стане международен доставчик, компания, която работи на печалба с големи обеми, по-добри цени и съответно да бъде много добре стратегически позиционирана.

Междувременно справка на интернет страницата на газовото дружество сочи, че обявите за двата краткосрочни търга за доставка на LNG за месец ноември и за месец декември тази година вече са публикувани. 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща