КЕВР: Преговори на "Булгаргаз" с "Газпром" може да има, но само с разрешение на регулатора

Енергетика / България , Природен газ и горива
3E news
535
article picture alt description

За да може „Булгаргаз“ да води преговори с „Газпром“ по промени в договора трябва да им разрешение от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), припомнят от регулатора в становище до медиите, позовавайки се на Закона за енергетиката.

Във връзка с публикации и коментари в средствата за масово осведомяване по повод действащия дългосрочен договор на „Булгаргаз“ ЕАД с ООО „Газпром експорт“, Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) изразява следното становище:

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1, т. 2, предл. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката дългосрочните договори за изкупуване на енергия, както техните изменения,  преди сключването им от енергийните предприятия, лицензирани по Закона за енергетиката, подлежат на разрешаване от КЕВР. Това законово регулаторно правомощие е от съществено значение, тъй като с него се гарантира сигурността на снабдяването.

Към момента не е постъпило искане от „Булгаргаз“ ЕАД за даване на разрешение от КЕВР за изменение на дългосрочни договори, по които дружеството е страна.

При сезиране на регулаторния орган с такова искане, същото ще бъде разгледано в законоустановения срок, след което КЕВР ще оповести своето решение.

Припомняме, че подобен казус преди време възникна с един от договорите на "Булгартрансгаз".

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща