Парниковите газове в ЕС се увеличават, но все още са на равнища отпреди пандемията

Енергетика / Свят
3E news
259
article picture alt description

Източник: needpix.com

През първото тримесечие на 2022 година емисиите парникови газове от икономиката на ЕС са били 1029 милиона тона еквивалент на въглероден диоксид. Това е увеличение съответно със 7 на сто и 6 на сто спрямо същото тримесечие на 2020 и 2021 година. Все още обаче те остават под равнищата, отчитани преди КОВИД-19, съобщава Евростат.

За сравнение, през първото тримесечие на 2019 година икономиката на ЕС е емитирала 1035 милиона тона еквивалент на въглероден диоксид.

През първото тримесечие на 2022 година икономическите сектори, които са допринесли в най-голяма степен за емисиите парникови газове, са домакинствата (24 на сто), електроенергията, доставки на газ (21 на сто) и производството (20 на сто), следвани от селското стопанство (12 на сто), транспорт и съхранение (10 на сто). Емисиите парникови газове са нараснали във всички сектори спрямо същия период на 2021 година с изключение на този на домакинствата, където показателят е останал на същото равнище  (245 милиона тона еквивалент на въглероден диоксид). Най-голямо увеличение е отчетено в транспорта и съхранението (+21 на сто), минното дело (+15 на сто) и строителството (+11 на сто). 

Емисиите парникови газове са нараснали в почти всички страни членки на ЕС през първата половина на 2022 година спрямо същия период на 2021-а, което е знак за възстановяване от пандемията от КОВИД-19. Нидерландия (-9 на сто) и Финландия (-1 на сто) са единствените страни членки, които са отчели спад на емисиите през първото тримесечие на 2022 година спрямо първото тримесечие на 2021 година.

Сред страните членки с най-голям растеж на емисиите през първото тримесечие на 2022 година спрямо същия период на 2021 година са България (+38 на сто), Малта (+21 на сто) и Ирландия (+20 на сто).

При сравнение на първото тримесечие на 2020 година със съответното тримесечие на 2019 година се очертава различна картина: почти всички страни членки на ЕС са регистрирали намаление на емисиите в началото на пандемията. 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща