Има ли евтин начин да се разшири капацитетът на електропреносната мрежа, за да поеме тя повече ВЕИ проекти?

Технологията GET е един от вариантите за бърза и лесна интеграцията на проектите за вятърна и слънчева енергия, които помагат и в борбата с инфлацията

Енергетика / Анализи / Интервюта
Георги Велев
2039
article picture alt description

Източник: needpix.com

Ускоряването на прехода към чиста енергия може да се справи и с инфлационната криза, а не само да спаси климата на планетата. Това обясняват в свой анализ Ръсел Мендел, Матиас Айнбергер и Кейти Сигнер от Rocky Mountain Institute (RMI). Нарастващите разходи за енергия водят до текущата глобална инфлация. Така че сега е идеалният момент да разгледат възможностите за увеличаване на генерирането и съхранението на енергия от вятър и слънце.

На опашка в момента в САЩ са редица проекти, нуждаещи се от енергийна свързаност. Това са поредицата от проекти за чисто производство, задържани от енергийните мрежи, които все още не са готови да ги поемат – така стоят над 1000 GW чисто производство и 400 GW системи съхранение, информира Energypost.

Още по темата

Това е приблизително десет пъти повече от разгърнатия капацитет на слънчевата енергия и шестдесет пъти от капацитета за съхранение на батерии в мрежата на САЩ днес. Разковничето, или ниско висящият плод според експертите, са технологиите за подобряване на мрежата (Grid-Enhancing Technologies (GETs). По принцип те са динамични линейни рейтинги (DLR), усъвършенствани контроли на потока на мощността и оптимизация на топологията. По същество те са интелигентни начини за увеличаване на капацитета на мрежата без полагане на скъпи нови електропреносни линии и инфраструктура. Авторите цитират проучване, което заключава, че прилагането на GETs може да удвои усвояването на възобновяема енергия и че инвестициите ще се изплатят само за шест месеца.

Не е нужно да сте икономист, за да знаете, че инфлацията е едно от основните финансови предизвикателства, пред които са изправени днес американците и другите нации по света. Ключовите индикатори сочат, че цените на енергията са основен двигател на повишените разходи за живот, тъй като бензинът скочи над $5 за галон, а скоковете на природния газ водят до завишени сметки за комунални услуги.

За щастие, решението е на лице, със способността на технологии за овладяване на инфлацията, а вятърната и слънчевата енергия ще помогнат за стабилизиране на вътрешните цени на енергията и да предотвратят бъдещи скокове на цените поради зависимостта от нестабилните международни пазари на горива.

Всъщност скорошен анализ на RMI показва, че федералните стимули за възобновяеми енергийни източници биха могли да намалят сметките за комунални услуги с 5 милиарда долара годишно още през 2024 г.

Опашка от чакащи за присъединяване

Въпреки това задръстените междусистемни връзки представляват нарастващо предизвикателство за разработчиците на възобновяема енергия, като забавят интегрирането на чисти и евтини ресурси в мрежата. Огромни количества слънчева и вятърна енергия, заедно със системи за съхранение очакват изграждането си, след като успеят да осигурят преносен капацитет, за да пуснат електроенергията на пазара. Понастоящем се забавят повече от 1000 GW генериращи мощности и 400 GW съхранение, което представлява приблизително 10 пъти повече от разгърнатия капацитет на фотоволтаичната енергия и 60 пъти повече от разгърнатия капацитет за съхранение на батерии в мрежата днес.

Федералната комисия за енергийно регулиране (FERC) работи за справяне с този проблем, тъй като комисията се ангажира с второто си известие за представяне на предложение за създаване на правила (NOPR).

Предложеното ново правило, което сега е отворено за обществен коментар, може да бъде важна първа стъпка, която ще включва няколко реформи за намаляване на времето за изчакване на взаимното свързване, което в момента е средно за абсурдните 3,5 години.

Но за да постигне значителен напредък, FERC трябва да отиде по-далеч. Една критична необходимост са новите правила за увеличаване на прилагането на технологии за подобряване на мрежата (GET).

Тези надстройки представляват лесни за прилагане методи за облекчаване на претоварването на мрежата чрез оптимизиране на капацитета за пренос на съществуващи електропроводи. По този начин отварят вратата за повече възобновяеми източници и свързване към мрежата.

Какво представлява GET?

GETs са набор от технологии, предназначени да позволят на съществуващата мрежова инфраструктура да транспортира повече електроенергия. Най-често срещаните GET са динамични линейни рейтинги (DLR), усъвършенствани контроли на потока на мощността и оптимизиране на топологията (вижте Приложение 1 по-долу).

Проучване на Brattle Group в Канзас и Оклахома установи, че прилагането на GET може да удвои усвояването на възобновяема енергия в мрежата и че инвестициите ще се изплатят само за шест месеца. Внедряването на GETs е еквивалентно на извършване на модернизация на енергийната ефективност на мрежата, като се увеличи максимално потенциалът на съществуващата инфраструктура като така се спестяват пари на клиентите.

Това е критично, тъй като новите преносни линии са по-скъпи от GETs и може да отнеме много време за разполагане, разрешаване и изграждане, дори и с предложените реформи на FERC. GET могат да помогнат за освобождаване на капацитет на съществуващите кабелни линии и да позволят интегрирането на повече проекти за възобновяеми източници в близко бъдеще, за да осигурят навременно облекчение за високите цени на енергията.

Анализи на разходите и ползите

Със създаването на правила за списъка с чакащите проекти за присъединяване към мрежата FERC направи важна първа стъпка, като изиска от доставчиците на пренос да оценят GETs като алтернатива на традиционните надстройки на мрежата, ако това бъде поискано от клиент на интерконекторната връзка.

Има и изискване към ютилити компаниите да оценят ползите от новите технологии за пренос за облекчаване на претоварването на мрежата, което ше е от решаващо значение и комисията трябва да обмисли допълнителни изисквания. Един вариант, предложен от коалицията WATT, е да се изисква от преносните оператори да инсталират GET, ако вътрешният анализ на операторите показва, че ползите надвишават разходите. Анализът на разходите и ползите може да се изисква не само ако бъде поискан от клиент, очакващ присъединяване, но и за редовни операции и дългосрочно планиране.

Стимули

Изискванията обаче вероятно не са достатъчни сами по себе си и ще трябва да бъдат подкрепени със стимули за възнаграждение на ютилити компаниите за внедряване на GET и подобрения на мрежата. Текущата регулация на „цената на услугата“, която има тенденция да насочва инвестициите на ютилити компаниите към големи, капиталоемки проекти, обезсърчава регулираните електропреносни оператори да прилагат този вид малко капиталоемка технология.

По време на изслушването на NOPR относно чакашите за присъединяване, председателят на FERC Ричард Глик посочи, че стимулите могат да бъдат преразгледани при бъдещо създаване на правила.

Едно възможно решение е споделен стимул за спестявания за GETs, пример за който препоръчва коалицията WATT. Този модел ще позволи на собствениците на преносни системи да спечелят от дела на постигнатите икономии за разходи, като същевременно си печелят обичайната норма на възвръщаемост на цената на услугата.

Моделът на WATT Coalition би изисквал проектите да предоставят ползи, които надвишават разходите в съотношение четири към едно, като същевременно внедряват технология, която увеличава капацитета, ефективността или устойчивостта.

Допълнителни реформи за облекчаване на претоварването на мрежата

Въпреки че GETs са ключов инструмент за освобождаване на капацитет на мрежата в близко бъдеще, FERC трябва да продължи да реформира други правила за пренос, за да увеличи максимално потенциала на възобновяемите енергийни източници за намаляване както на разходите, така и на емисиите.

Глик предположи, че FERC може да поеме „финансиране на участниците“ на по-късна дата, което би могло да помогне за по-равномерно разпределяне на разходите, свързани с надграждането на междусистемните връзки, между онези, които се възползват от тях.

Също така от голямо значение са реформите в междурегионалното планиране на преноса, които са от решаващо значение за ускоряване на изграждането на преносни линии с голям капацитет на дълги разстояния за транспортиране на възобновяеми енергийни източници от райони с изобилие, евтини вятърни и слънчеви ресурси до центрове за потребление на енергия, като същевременно се подобрява устойчивостта на мрежата към екстремни климатични явления.

Тъй като американците и останалите нации все повече усещат натиска на инфлацията, дължащ се отчасти на зависимостта от нестабилните пазари на горива, никога не е имало по-спешна необходимост от справяне с проблема с чакащите с години за присъединяване зелени проекти, които на практика възпрепятстват достъпа до чиста и евтина възобновяема енергия. Ускоряването на изграждането на далекопроводи е от съществено значение за Съединените щати, за да постигнат целите си за чиста енергия, а този процес не може да се случи достатъчно бързо. С регулаторната реформа за GET, FERC има възможност да помогне за намаляване на енергийните разходи в близко бъдеще чрез отключване на потенциала на вътрешните възобновяеми енергийни ресурси.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща