Делът на базовите централи в енергийния баланс на страната от началото на годината към 24 юли расте с 25.10 %

Участието на ВЕЦ намалява с 30.54 на сто спрямо аналогичния период на миналата година, а делът на ВЕИ в преносната мрежа расте с 21.29 процента

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1275
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството на електроенергия запазва висок положителен дял. Потреблението на електроенергия все още е на плюс, а салдото (износ-внос) запазва достатъчно висок дял в процентно отношение.  Делът на базовите централи остава висок. Участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи също расте. По-добри са данните по отношение на дела на водноелектрическите централи (ВЕЦ), въпреки че остават на минус. По-отчетливо като цяло се наблюдават  промени по всички показатели за отчетния период. Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за времето от 1 януари до 24 юли (01.01.2022 г. – 24.07.2022 г.) в сравнение с аналогичния период на 2021 г.

Производството на електроенергия за времето от началото на годината към двадесет и четвъртия ден на месец юли тази година достига до обем от 29 838 082 MWh, което представлява увеличение с 16.66 % спрямо същото време на миналата година (плюс 16.58 % отчетени седмица по-рано за сравнявания период до 17 юли). Тогава производството на електроенергия е било в обем от 25 576 742 MWh.

Потреблението на електроенергия за сравнявания период на тази година расте до обем от 22 167 241 MWh. Това е покачване с 0.71 %  (плюс 0.79 % отчетени седмица по-рано). Година по-рано през посоченото време от 1 януари до 24 юли потреблението на електроенергия е било от порядъка на 22 011 349 MWh.

Салдото (износ-внос) запазва доста висок дял и от началото на годината към двадесет и четвърти юли то достига до обем от 7 670 841 MWh, което е ръст със 115.15 % (плюс 114.90 % отчетени за времето до 17 юли). През сравнявания аналогичен период на предходната 2021 г. салдото (износ-внос) е достигало до обем от порядъка на 3 565 393 MWh.

Делът на базовите централи остава достатъчно висок и за отчетния сравняван период нараства до обем от 25 085 125 MWh, което представлява увеличение от 25.10 % (плюс 25.22 % седмица по-рано). За сравнение, през аналогичните дни на миналата година базовите централи са участвали с обем от 20 052 850 MWh.

Възобновяемите енергийни източници запазват положителният си дял, както в преносната, така и в разпределителната мрежи, въпреки че и тук се наблюдава промяна в показателите.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа от началото на настоящата 2022 г. до двадесет и четвъртия ден на месец юли се повишава до 909 235 MWh, или с 21.29 % (плюс 21.86 % преди седмица). Година по-рано ВЕИ са участвали в преносната мрежа с обем от 749 647 MWh. По-добрите данни за сравнявания период на тази година в частност се дължат на увеличения дял на вятърните (плюс 11.87 %) и фотоволтаични (плюс 44.93 %) централи, а също и на биомасата (плюс 0.49 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа за времето от началото на годината към двадесет и четвърти юли нараства до обем от 1 317 794 MWh, което е ръст с 15.83 % (отчетени плюс 16.10 % седмица по-рано). За сравнение през аналогичния период на предходната 2021 г. участието на ВЕИ в разпределителната мрежа, според данните на системния оператор е достигал до обем от 1 137 684 MWh. По-добрите резултати за отчетния период на тази година в частност се дължат на ръста при участието на вятърните (плюс 16.53 %) и фотоволтаични (плюс 20.65 %) централи и въпреки спада по отношение на биомасата (минус 20.33 %).

Участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) все още остава на минус, въпреки че се наблюдава подобрение на резултатите. Според данните на системния оператор от началото на тази година към двадесет и четвъртия ден на месец юли, спрямо аналогичния период на миналата година делът на ВЕЦ расте до обем от 2 525 928 MWh, което представлява спад (минус) от 30.54 % (минус 31.12 % преди седмица). Година по-рано участието на ВЕЦ е било в обем от 3 636 561 MWh.  

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща