Експерти обучават жени предприемачи в горското стопанство за по-добри бизнес резултати

Климат / България
3E news
603
article picture alt description

Източник: Георги Велев / 3eNews

На 18 и 19 юли жените, които притежават гори и работят в сектора, ще се обучат на съвременни методи и техники за ефективно управление, лидерство и комуникации в сектора. Обучението с лектор доц. д-р Радостина Попова-Терзийска. То се организира в рамките на европейския проект “Гори в женски ръце” - Fem4Forest, съфинансиран от Европейския съюз (ЕФРР, IPA II, ENI-UA). В него участват 14 партньора от 10 европейски държави. За България проектен партньор е Асоциация „Икономика и демокрация“, а национален координатор на проекта проф. Росица Чобанова.

Изследванията в рамките на инициативата за България,  направени и от доц. д-р Даниела Венциславова Георгиева, показват, че у нас все по-малко жени избират кариерно развитие в горското стопанство. Основни причини за това са ниско възнаграждение; желанието за кариерно развитие в града; липсата на информация в какво точно се изразява професията „лесовъд“; негативното представяне на дейността на лесовъдите в медиите, както и мнението, че горският сектор е  „затворен“ и „прекалено консервативен“.

Жените в лесосектора казват, че изпитват нужда да се доказват на работното място, чрез придобиване и използване в работна среда на актуални и иновативни знания и умения. За тази цел проектът предвижда провеждане на обучения за жени, притежаващи гори и на такива, които работят в горския сектор.

Обучението на 18 и 19 юли набира участнички. За повече информация и записване за участие моля, пишете на електронна поща: aedngo@gmail.com.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща