Делът на ВЕЦ в енергийния баланс на страната от началото на годината към 3 юли намалява с 32.13 %

Спрямо аналогичния период на 2021 г. участието на ВЕИ в преносната мрежа расте с 21.35 на сто, а в разпределителната – с 16.44 процента

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1346
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството и потреблението на електроенергия остават положителни. Салдото (износ-внос) остава достатъчно високо. Добър положителен дял в енергийния баланс на страната демонстрират, както базовите централи, така и възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи. За разлика от тях водноелектрическите централи (ВЕЦ) продължават да са на минус. При по-внимателно проследяване може да се забележи и свиване на показателите спрямо по-ранни отчетни периоди, но конкретни изводи няма да бъдат коректни без категорични данни.  Това става ясно от данните от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за времето 1 януари – 3 юли (01.01.2022 г. – 03.07. 2022 г.) тази година в сравнение с аналогичния период на предходната 2021 г.

Производството на електроенергия от първия ден на януари до третия ден на месец юли тази година  расте със 17.36 % спрямо аналогичния период на предходната 2021 г. или до обем от 26 951 953 MWh (плюс 17.77 % отчетени за сравнявания период до 26 юни, или седмица по-рано, 17.81 % преди две седмици) . За сравнение, година по-рано за същото време производството на електроенергия е било от порядъка на 22 965 370 MWh.

Потреблението на електроенергия се увеличава с 1.20 % като за посочения сравняван период достига до обем от 20 164 837 MWh (плюс 1.31 % отчетени седмица по-рано). През същото време от първи януари до трети юли миналата година потреблението на електроенергия е възлизало на 19 926 268 MWh.

Висок дял в процентно отношение от първия ден на януари то третия ден на месец юли демонстрира салдото (износ-внос) – плюс 123.33 %, увеличавайки  до обем от 6 787 116 MWh (плюс 127.86 % отчетени за предходния период до 26 юни). През аналогичния период на предходната 2021 г. салдото (износ-внос) е било в обем от 3 039 102 MWh.

Участието на базовите централи да сравнявания отчетен период от началото на тази година до първите три дни на месец юли  расте с 26.72 % и достига до  обем от порядъка на 22 651 067 MWh (преди седмица - плюс 27.13 % ).  Според данните на системния оператор, за същото време, но преди година участието на базовите централи е било със 17 875 049 MWh.

Добър положителен дял, както в преносната, така и в разпределителната мрежи запазват възобновяемите енергийни източници (ВЕИ).

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за посоченото време от първия дена на месец януари до третия ден на юли нараства с 21.35 % или до обем от 809 735 MWh (21.55 % седмица по-рано). За посочения, аналогичен период на миналата година ВЕИ са участвали с обем от 667 293 MWh. В частност, този по-висок ръст през настоящата 2021 г. се дължи на по-високия дял, както на вятърните (плюс 13.95 %), така и на фотоволтаичните (плюс 43.23 %) централи и въпреки биомасата (минус 0.68 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа се увеличава с 16.44 %  до обем от 1 173 052 MWh за посочените сравнявани дни на тази година с миналата (плюс 16.83 % преди седмица). Тогава участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е било с обем от порядъка на 1 007 426 MWh. По-добрите данни за времето до трети юли тази година се дължат в частност на по-високото участие на вятърните (плюс 18.49 %) и фотоволтаични (плюс 20.89 %) централи и въпреки изоставането на биомасата (минус 21.09 %).

Водноелектрическите централи (ВЕЦ) продължават да остават на минус. Така за сравнявания период от началото на тази година до първите три дни на месец юли участието на ВЕЦ  спада (минус) с 32.13 % , свивайки се до обем от 2 318 099 MWh (минус 31.81 % преди седмица). За сравнение, през аналогични период на предходната 2021 г. ВЕЦ са участвали с обем от 3 415 602 MWh.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща