Опитът на Хърватия: липсата на кадри и материали в строителството затруднява пазара на нулевоенергийните сгради

Енергетика , Икономика / Анализи / Интервюта , Екология
Рая Лечева
877
article picture alt description

С Боян Милованович, ръководител на катедра в Университета по строителство и архитектура в Загреб, разговаряме за принципите на почти нулевоенергийните сгради nZEB и възможностите за популяризиране на новите методи за проектиране  и строителство на въглеродно неутрални домове. Ако в продължение на 4000 години сме строили домовете си по един начин, през последните 20 години започваме тотално да променяме начина си на живот  и да осъзнаваме, че можем да направим домовете си по-ефективни и устойчиви. Пред какви проблеми и предизвикателства се изправяме, за да постигнем въглеродно неутрални жилища до 2050 година. Най-сериозните проблеми във всички страни в ЕС са свързани с липсата на строителни кадри и материали.

Университетът по строителство и архитектура в Загреб, Хърватия е един от партньорите по проект на Хоризонт 2020 nZEB Roadshow заедно с Център за енергийна ефективност ЕнЕфект, България; Камара на строителите, България; Институт Пасивна къща - Гърция (Helenic Passive House Institute); Cluster Pro nZEB-Румъния, Институт за нулевоенергийни и пасивни сгради- Италия (ZEPHIR), Pro-Academy (Полша), LNEC (Португалия) и др.

 

В Хърватия имате пътуваща високо енергийно ефективна мобилна къща като част от проекта nZEb Roadshow, с какво тя се различава от останалите сгради?

Тя е първата демонстрационна мобилна къща по проект nZEB Roadshow и е пилотен проект, който демонстрира ползите от пасивните и въглеродно неутрални домове пред обикновени хора, както и пред инженери, архитекти и други професионалисти. Целта е да покажем, че системата работи и отговаря на принципите на почти нулево енергийните сгради. На първо място, къщата е енергийно независима, с механична вентилация, висока въздухоплътност и енергийно ефективни врати и прозорци. Произвежда енергия по два начина – от фотоволтаици на покрива и от термопомпа, която използва топлината от външния въздух за отопление или охлаждане на цялата сграда и всъщност спестява много енергия. Опитахме се да я направим възможно най-независима чрез механична вентилация с рекуперация на топлина, за да доставяме свеж въздух, без да губим енергия. Ние измерваме CO2 в сградата и във външната среда, измерваме нивата на замърсителите, които биха били вредни за живеещите, като например канцерогенни елементи и други прахови микрочастици, за да имаме максимална информация за въздействието на средата в помещението. За всички мебели и вътрешни елементи сме използвали екологични алтернативи.

Защо хората в Хърватия, същото е и в България, не строят подобни пасивни къщи? Кои са проблемите според Вас?

Според мен хората не вярват, че такива сгради съществуват и че това е възможно. Те са свикнали да отварят прозорците, за да влезе чист въздух. Ако прозорецът е затворен, хората не вярват, че може да си набавят чист въздух. С механичните вентилационни системи това може да се случи. След като  4000 години сме свикнали да отваряме прозорците, за да имаме свеж въздух, през последните 20-25 години трябва да свикнем с мисълта, че не е задължително да отваряме прозорците за проветряване и пречистване на въздуха. Трудно е да превключим на това ново разбиране. Дори професионалистите имат съмнения, че това е възможно. Именно затова направихме пилотно тази мобилна къща, за да покажем в по-малък размер, че това е възможно и работи. Всички принципи на почти нулевоенергийната сграда може да бъдат пренесени при изграждането на собственото жилище. Ако има добро изложение на юг, ефективни уреди и възможности за производство на електроенергия като фотоволтаици и за отопление като термопомпи, тази сграда няма да има нужда от допълнителна енергия. В къщата има телевизори, таблети, хладилник, осветление и всички работят благодарение на енергията, която сградата сама произвежда от слънцето и въздуха.

Ще направите ли своя собствен дом по този начин?

Да, бих желал и смятам, че е напълно възможно.

Колко струва подобна инвестиция?

За пазара на Хърватия изчисленията са от преди няколко години, което не е сравнимо с пазара днес, защото цените са многократно по-високи. Тогава данните показаха, че за семейна къща инвестицията е до 15% по-висока от тази за подобна къща, която не отговаря на принципите на почти нулевоенергийна сграда, но в дългосрочна перспектива, като имаме предвид 30-50 години живот на един дом, тя определено е по-евтина и се изплаща много бързо.

Има ли подкрепа за семейства, които изграждат подобни къщи в Хърватия например по Плана за възстановяване и устойчивост или други програми?

Стандартът за изграждане на почти нулево енергийни сгради nZEB в Хърватия вече е задължителен и няма субсидии. Има субсидии и стимули за изграждане на ВЕИ инсталации, например фотоволтаици, за обновяване на съществуващи сгради. Но на правителствено ниво няма субсидии за изграждане на nZEB сгради. Но има стимули на локално ниво например да не се плащат местни данъци и такси, ако изградиш nZEB сграда. Инвестицията не е малка, затова стимули като този, свързани с данъчни облекчения са добри и ефективни. Става дума за спестяване на 10-15 000 евро за семейна къща за местни данъци и такси. Това е достатъчна сума, за да се закупи вентилационна система или прозорци, които изолират добре, но всяко семейство може да реши какво да закупи с това спестяване.

Какъв според Вас, като ръководител на катедра в Университета по строителство и архитектура в Загреб, е проблемът, свързан с кадрите и наличието на професионалисти в бранша?

Това е огромен проблем и е свързан с това, че хората не вярват, че е възможно. Защо? Защото не са обучени, не знаят, същото важи и за професионалистите, хилядолетия те са обучавани в университетите по един начин. Те са обучени, че имате нужда от 25 kW газов бойлер в апартамент от 55 кв.м. Те не могат да превключат, че 1 kW е достатъчен, за да отоплява същото помещение. В Хърватия обучаваме 30% от инженерите и получават познания за nZEB. Ако трябва да се обновяват всички многофамилни и еднофамилни жилищни сгради, което е задължително до 2050 г., трябва да имаме 15 хил. инженери, строители и др. Става дума за 2,5 млн. апартамента и 60 хил. сгради, които се нуждаят от обновяване след земетресенията през последните години. Имаме нужда от толкова много специалисти, които нямат необходимите познания, квалификация, опит.

Защо, какви са причините и какви са решенията?

Системата не е много гъвкава. Не позволява много промени. Ние работим по тези стандарти от 20 години. Проблемът в България с кадрите е подобен. Финансиране има, но няма хора, няма инженери, които могат да реализират обновяването. Ние се нуждаем от 15 000 души работна ръка допълнително, при положение че секторът се състои от 60 000 заети. Ние имаме нужда от поне 25-30% допълнителни кадри в този сектор, за да обновим сградния фонд в страната, което е изключително много. Наемаме хора от други страни – от Непал, Украйна, цяла Източна Европа, от Египет, това е лудост. Необходима е цялостна промяна в образователната система.

Ние трябва да отговорим на изискванията както всички страни – членки на ЕС, трябва да постигнем 100% въглеродно неутрални сгради до 2050 г. Ние в Хърватия обновяваме под 1% на година, а европейските цели са 3% на година, но почти всички страни членки се движат в този порядък от 1-1,5% на година. Много е сложно да изпълним заложените цели. Много от проблемите се дължат на липсата на строителни материали за обновяване на сградите. Може би бихме могли, но няма материали, ако имаме материали, може би ще успеем, но няма работници. Това е омагьосан кръг, от който трябва да излезем по някакъв начин. Има интерес от собственици, от инвеститори, защото е изгодно и има смисъл. Има огромна разлика между това да плащате 20 или 120 евро на месец за електричество.

В Хърватия работят ли енергийни кооперативи? А въведохте ли Директивата за ВЕИ в Хърватия?

Единици са. Има голям интерес за изграждане на ВЕИ, повечето обаче са големи фотоволтаични системи. Има стимули за изграждане на малки фотоволтаични инсталации, но все още сме доста далеч. В Хърватия законодателството все още позволява да произвеждаш толкова количество енергия, колкото използваш от мрежата. Ако вземаш 1 kWh на година от мрежата трябва да произвеждаш толкова. Ако произвеждаш повече, нямаш алтернатива – няма как да я върнеш в мрежата и да спечелиш. Затова е трудно този пазар да се разгърне достатъчно.

Какви инициативи планирате с мобилната къща през следващите месеци?

Ние организираме nZEB Roadshows, обучения на инженери и строители, организираме отворени врати за деца и ученици, участваме в събития и фестивали в цялата страна, за да показваме ползите от почти нулевоенергийните сгради. Само през май мобилната къща са посетили над 1500 души.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща