"Топлофикация Велико Търново" инвестира в модернизация

Енергетика / България
3E news
485
article picture alt description

Източник: Топлофикация Велико Търново.

"Топлофикация Велико Търново" планира да извърши редица подобрения на съоръженията и топлопреносната мрежа по време на годишния планов ремонт. "В рамките на няколко месеца през лятото имаме намерение да подменим амортизираните участъци, които е възможно да бъдат причина за възникване на големи аварии по време на новия отоплителен сезон. Предвиждаме да направим оглед и на абонатните станции. При необходимост ще бъдат подменени с нови" коментираха експерти от дружеството. Те посочиха още, че предстои извършване на ремонтни дейности на очистващата инсталация и електрофилтрите.

"Основната цел на профилактиката и годишния планов ремонт е да се подготвят мощностите, за да работят на пълен капацитет през зимата. Благодарение на извършването на подобни дейности се минимизира възможността от възникване на аварии" обясниха от предприятието. По думите на експертите основна цел на "Топлофикация Велико Търново" е гарантиране на надеждно и сигурно отопление за клиентите през студените месеци от годината.

От "Топлофикация Велико Търново" заявиха, че в бизнес плана си са заложили разходи за инвестиции в модернизация на производството. "Стартирали сме проектиране на нова високоефективна когенерация. Инвестицията ще допринесе за увеличаване на надеждността на производството на енергия. Съоръжението ще подобри въздействието върху околната среда" обясниха от дружеството. Посочиха, че ще продължат да използват и биомаса, защото тя е напълно екологична. „При производството на топлинна енергия от биомаса не се отделят вредни емисии. В „Топлофикация Велико Търново“ се използват слънчогледови пелети и пелети от пшенична и царевична слама" разказаха от предприятието.

Обновяват се горивните системи в централата, включително и чрез внедряване на ниско емисионни горивни уредби. По този начин се подобрява качеството на въздуха в града и се помага за опазването на околната среда". От централата посочиха, че същевременно се извършва мониторинг на емисиите посредством въведените автоматични системи за собствени непрекъснати измервания.

"Целият екип вярва, че положените усилия, ще дадат резултат. Важно е да постигнем пълноценно оползотворяване на потенциала на централизираното топлоснабдяване в града" допълниха от "Топлофикация Велико Търново".

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща