По данни на Евростат 31,7 на сто от домакинствата използват газ през 2020 година

През 2020 година на домакинствата се пада 27 на сто от крайното енергийно потребление в ЕС.

Климат / Свят
3Enews
820
article picture alt description

Източник: Евростат

По-голямата част от крайното енергийно потребление на домакинствата в ЕС през 2020 г. се покрива от природния газ (31,7 на сто) и електроенергията (24,8 на сто). Делът на възобновяемата енергия е 20,3 на сто, следвана от петролните продукти (12,3 на сто) и топлинната енергия (8, 2 на сто). Въглищните продукти (твърди горива) са едва 2,7 на сто, отчита Евростат.

През 2020 година на домакинствата се пада 27 на сто от крайното енергийно потребление в ЕС, отчете Евростат.

В ЕС през разглежданата година домакинствата са потребявали енергия основно за отопление на домовете си (62,8 на сто от крайното енергийно потребление в жилищния сектор). Електричеството, използвано за осветление и за повечето електрически уреди е 14,5 на сто (това не включва потреблението на електроенергия за захранване на основни системи за отопление, климатизация и готвене), докато делът за топлене на вода е малко по-висок (15,1 на сто).

Основните уреди за готвене разходват 6,1 на сто от потребяваната от домакинствата енергия, а климатизацията и други системи за крайно потребление покриват 0,4 на сто и 1 на сто съответно, показва статистиката.

Отоплението на помещения и топленето на вода са 77,9 на сто от крайното потребление на домакинствата.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща