Документите на хартия при износа и транзита на стоки изчезват до края на 2023 г. в митниците

Това предвижда проектът БИМИС (фаза 3) за надграждане на основните системи на Агенция „Митници“

Икономика / Финанси
3E news
1020
article picture alt description

Кольо Колев, директор на дирекция „Информационни системи и аналитична дейност“ в Агенция „Митници“

Снимка: Агенция "Митници"

До края на 2023 г. ще заработят нови IT системи за износ и транзит, които напълно ще дигитализират процесите на митническите режими. Това означава, че вече няма да има документи на хартия при износ и транзит на стоки – заяви Кольо Колев, директор на дирекция „Информационни системи и аналитична дейност“ в Агенция „Митници“, който представи пред журналисти проекта на който е ръководител „Надграждане на основните системи на Агенция „Митници“ за предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза 3)“.

Още по темата

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, стойността му е 9 089 235,00 лева в т.ч. финансиране от ЕС – 7 725 849,75 лв. и национално финансиране – 1 363 385,25 лв.

До 31.12.2023 г. ще бъдат изпълнени три дейности, които са в съответствие с плана на Европейската комисия за развитие на митническите информационни системи, описан в редица стратегически документи.

Чрез изпълнението на дейностите ще се внедрят синхронизирано с другите държави членки на ЕС няколко нови и подобрени системи, заложени в Митническия кодекс на Съюза - Система за контрол на вноса 2 - фаза 2 и Уведомление за пристигане, новата Митническа автоматизирана система за изнасяне, надграждане на Митническата информационна система за транзит, а също така, в съответствие с тези промени, ще се адаптира вътрешният модул Анализ на риска.

Въвеждането на новите системи ще доведе до улесняването на търговията като процедурите на хартиен носител ще се заменят с процедури в електронна форма.

Това ще позволи да се ускорят процесите, да се повиши свързаността между различни системи и модули, което ще подобри услугата за икономическите оператори, ще доведе до възможност за по-добър надзор на митническите процедури и респективно по-добра защита на финансовите и икономическите интереси на Съюза. Ще се постигне и подобряване на процесите на работа в митническата администрация, което индиректно също подпомага легалния бизнес и гражданите чрез по-бързи услуги, проверки и повишаване на нивото на сигурност и безопасност Основното предизвикателство пред държавите членки е електронното общуване в

митническата област в ЕС (митници - бизнес/митници-митници) да стане обичайно и

регулярно, а хартиеното общуване да бъде изключение. За целта трябва да се осигури взаимодействие между националните и общите компоненти на информационните системи, както и изграждане на съвместими информационни системи чрез общи стандарти, обясни Колев, като посочи, че българската митническа администрация продължава да развива своите системи чрез поетапно въвеждане на институционална архитектура на Агенция „Митници“ с използване на облачни технологии. Така се постига висока надеждност, производителност и капацитет на информационните системи.

Проектът „Надграждане на основните системи на Агенция „Митници“ за предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза 3)“ е продължение на предишните две фази на надграждане на БИМИС, също финансирани с европейски средства.

Засега планът за развитие и имплементиране на интегрираните европейски IT- системи обхваща хоризонт до 2025 г., а Българската митническа администрация e разработила стратегия и пътна карта за развитие на системите за същия период и усилено работи по тяхното изпълнение.

Информация за Проект „Надграждане на основните системи на Агенция „Митници“ за предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза 3)“ можете да намерите на интернет страницата в рубриката За нас/ Стратегии, програми и проекти / Програми / Оперативна програма "Добро управление".

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща