Делът на ВЕЦ в енергийния баланс на страната от началото на годината към 29 май намалява с 35.08 %

Спрямо аналогичния период на 2021 г. участието на ВЕИ в преносната мрежа расте с 21.84 %, а в разпределителната – с 18.09 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1117
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството и потреблението на електроенергия остават положителни. Салдото (внос-износ) запазва висок дял в процентно отношение. Участието на базовите централи остава силно. Положителен е и делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи. За разлика от тях водноелектрическите централи все още остават много назад. Това сочат данните от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за времето 1 януари – 29 май (01.01. 2022 г. – 29.05.2022 г.) тази година спрямо аналогичния период на предходната 2021 г.

Производството на електроенергия за времето от първия ден на януари до двадесет и деветия ден на месец май достига до обем от 22 276 657 MWh. Това представлява увеличение с 16.28 % спрямо аналогичния период на предходната 2021 г. (плюс 16.43 % отчетени за сравнявания период до 22 май, или седмица по-рано) За сравнение, тогава производството на електроенергия е било от порядъка на 19 157 178 MWh.

Потреблението на електроенергия за сравняваното време на настоящата година нараства до 16 961 579 MWh, или с 1.47 % (плюс 1.52 % отчетени за предходна сравнявана седмица). Година по-рано за посоченото време от 1.01 до 29.05 потреблението на електроенергия е било в обем от 16 716 202 MWh.

Салдото (износ-внос) запазва високият си дял и достига до 5 315 078 MWh за сравнявания отчетен период. В процентно отношение от началото на годината към двадесет и девети май това представлява ръст от 117.74 % (плюс 119.41% седмица по-рано). През същия почти петмесечен период на миналата година салдото (износ-внос) е съставлявало 2 440 976 MWh.

Висок остава делът на базовите централи, чийто дял от първия ден на януари до двадесет и деветия ден на месец май тази година достига до обем от 18 812 930 MWh, което е ръст с 25.64 % спрямо година по-рано (отчетени плюс 25.92% преди седмица). Тогава базовите централи са участвали с обем от порядъка на 14 973 268 MWh.

Делът на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежи също се повишава.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за сравнявания отчетен период за близо петте месеца на настоящата година (без два дни) достига до обем от 668 604 MWh. Това представлява увеличение с 21.84 % спрямо аналогичния период на предходната 2021 г., когато участието на ВЕИ е изчислено на обем от 548 746 MWh (плюс 22.82% седмица по-рано). Ръстът в частност се дължи на участието на вятърните (плюс 18.04%) и фотоволтаични (плюс 38.37 %) централи, въпреки спада на биомасата (минус 0.17%).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа нараства до 966 526 MWh за времето от началото на тази година до двадесет и деветия ден на месец май, или с 18.09 % (плюс 18.01 % преди седмица). През сравнявания период на предишната 2021 г. ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с обем от 818 452 MWh. По-добрите данни в частност се дължат основно на силното участие на вятърните (плюс 24.94 %) и фотоволтаични (плюс 19.45 %) мощности, независимо от силния спад на биомасата (минус 20.63 %).

За разлика от горните показатели, тези на водноелектрическите централи (ВЕЦ) продължават да остават на минус, става ясно от данните на системния оператор. Така за първите почти пет месеца на годината участието на ВЕЦ е в обем от 1 828 597 MWh, което представлява спад (минус) с 35.08 %) в сравнение със същото време на миналата година (минус 35.84% отчетени седмица по-рано). За сравнение, тогава ВЕЦ са участвали с обем от порядъка на 2 816 712 MWh.   

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща