ЕИБ: Необходима е повече подкрепа за финансиране на проектите за водород

Механизми за подобряване на кредитирането и консултантска подкрепа сред препоръките, изложени в доклада на банката

Енергетика / Анализи / Интервюта
Георги Велев
1983
article picture alt description

Източник: Климатека, архив.

Зеленият водород има още дълъг път да извърви, докато стане заместител на изкопаемите горива. Трябва да се посрещнат значителни предизвикателства, за да се създадат условия за финансиране на мащабни проекти на зелен водород. Това е записано в доклад на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). В документът е записано още, че икономическите и регулаторните условия трябва да се подобрят, за да се мобилизира финансирането, необходимо за постигане на амбициозните цели на ЕС за 20 милиона тона водород на година до 2030 г.

Някои от препоръките на доклада – включително въвеждането на въглеродни договори за разлика и хармонизирането на съществуващите регулации – вече са предложени в законодателството на Европейската комисия RepowerEU, припомня специализираното издание Hydrogen Economist. Комисията също така предложи да се използва финансиране за водородни проекти в рамките на Иновационния фонд. Но това финансиране трябва да бъде адекватно фокусирано върху водородните технологии чрез внимателно дефиниране на критериите за допустимост, се казва в доклада на ЕИБ, озаглавен „Отключване на водородната икономика“.

Още по темата

„Друг начин за предоставяне на подкрепа на ранен етап би било да се разпределят целеви ресурси за собствен капитал за посредници за рисков капитал, за да се насърчи непрякото финансиране на водородни предприятия и създаването на специални водородни фондове за рисков капитал или стратегии в рамките на установени общи фондове“, е записано в документа.

За пилотните проекти за зелен водород ЕИБ би могла да осигури подобрени инструменти за демонстрационно финансиране, подкрепени от квази-капиталови инвестиции от частния сектор. Инвестицията в квази-капитал е форма на дълг, която позволява на инвеститора и получателя на инвестицията да споделят по-гъвкаво рисковете и ползите от проектите.

Шанс за кредити при преференциални условия

Към момента финансовите организации все още се притесняват да предоставят финансиране за водородни проекти. Този проблем би могъл да бъде решен чрез създаване на механизми за подобряване на кредитирането, които намаляват риска на кредитора по проекти за внедряване на водород, докато пазарните условия узреят за подобни инициативи.

Пример за такъв механизъм може да бъде т. нар. „гаранция за първа загуба“ — когато Европейската комисия или ЕИБ ще трябва да покрият определен процент от всички потенциални загуби от проект. Условна безвъзмездна помощ от ЕИБ може също да бъде предназначена за покриване на определени договорени разходи за водородни проекти, което помага за намаляване на общите суми, които трябва да бъдат финансирани.

„Това може да следва модела на инструмента на Механизма „Свързана Европа“ за мискиране на водорода с природния газ в газопроводите. При този инструмент допустимите проекти за мобилност могат да кандидатстват за част от разходите да бъдат финансирани, ако бъдат одобрени за заем от ЕИБ или друг изпълнителен партньор“, се казва още в доклада.

Инициатива за популяризиране

Насочените инициативи за развитие на екосистемата за финансиране на водорода биха могли да помогнат за свързването на кредитори и проекти, както и да ги информират относно наличните възможности за комбинирано финансиране. Подобна инициатива, насърчавана от ЕИБ в космическия сектор, помогна на този сектор да получи подкрепа от по-масовите фондове и финансисти, се посочва в доклада. Така чрез свързана препоръка целенасочената подкрепа от финансови експерти може да помогне на кредиторите да разберат развиващите се възможности за инвестиции при зеления водород.

„Консултантската помощ може пък да се разшири и до практическа при разработване на проекти, особено в случай на големи, сложни проекти, включващи множество играчи и сегменти от веригата на стойността“, смятат от ЕИБ.

Пакетите за консултантска подкрепа биха могли да направят възможно да се проучи как търсенето може да бъде агрегирано около центровете за производство на водород, как водородът може да бъде интегриран в проекти за възобновяема енергия като решение за съхранение на енергия или как могат да бъдат структурирани екосистемите за мобилност.

 

Целият доклад можете да намерите тук.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща