Доклад: Брокерите и търговците в САЩ за последните три години са увеличили почти три пъти запасите от уран

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
932
article picture alt description

Доставки на уран в САЩ, източник: EIA

По-голяма част от урана, доставен в САЩ през 2021 г. е бил с чужд произход. Запасите от уран, съхраняващ се от американските брокери и търговци расте з автора поредна година и почти се е утроил от 2019 г. Това сочат данните на Агенцията за енергийна информация (EIA) към Министерство на енергетиката на САЩ.

Годишният отчет на EIA „Пазарът на уран през 2021 г.“ съдържа подробни данни за дейността на пазара на уран в САЩ за последните пет години, а също така и обобщени данни за 2000 г. Те са базирани на информация, получена по време на годишното анкетиране, в което се събират данните за договорите, доставките и прогнозираните такива, за закупените услуги по обогатяване, запасите, използването на горивни касети, доставките на суровини за обогатяване и незапълнените потребности на пазара през следващите 10 години.

Собствениците и операторите на атомни електроцентрали в САЩ (АЕЦ) са закупили най-общо 46,7 млн. фунта U308 (17 963 тU) с доставки за 2021 г. От тях 44,3 млн. фунта са с чужд произход, като на Казахстан се падат 35% от общия обем на доставки, следван от Канада с 14,8% и Австралия с 14,4 %. На Русия се пада дял от 6,314 млн. фунта или 13,5 % от всички доставки.

Около 19 % от урана, доставен през 2021 г. е бил закупен по спот договори по средно претеглена цена от 30,56 щатски долара за фунт. Останалите 81% са били купени по дългосрочни договори по средно претеглена цена от 34,71 щатски долара за фунт.

Доставките по действащи договори за 2022 г. – 2031 г. в размер на 180 млн. фунта U308 и неудовлетворените нужди на пазара на уран в размер на 182 млн. фунта за същия период представляват максимално очакваното търсене на пазара в размер на 362 млн. фунта U308 през следващите 10 години за американските собственици и оператори на АЕЦ.

Търговските запаси от уран в САЩ, включително такива на собствениците и операторите на АЕЦ, на брокери, предприятия за конверсия и обогатяване на уран, изработка на TВС, производители и търговци е 141,7 млн. фунта U308 към края на 2021 г., се казва в отчета. Това е с 8% повече от 131 млн. фунта в края на 2020 г. Голяма част от тези запаси – 108,5 млн. фунта или 76 % са притежание на собствениците и оператори на АЕЦ. Почти 18 % са на брокери и търговци и едва 6% са на предприятията за конверсия и обогатяване на уран, изработване на ТВС и производители.

Това е трето по ред годишно увеличение на запасите, съхраняващо се от американските брокери и търговци – от 9,4 млн. фунта в края на 2019 г. до 18,3 млн. фунта през 2020 г. и 25,2 млн. фунта към края на 2021 г.

Според оценка на Световната ядрена асоциация, през 2021 г. на американските АЕЦ са се падали около 28% от световните нужди от уран.  

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща