С близо 30 млн. лева увеличават средствата за подобряване на въздуха в четири общини по програма "Околна среда"

Климат / България , Екология
Рая Лечева
495
article picture alt description

Общините Смолян, Видин, Монтана и Димитровград ще получат допълнителни средства по процедура „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“. Това обяви министърът на околната среда и водите по време на 16-то заседание на Комитет за наблюдение одобри изменение на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“ Малко по-рано днес на конференция "Климатичните промени: #БългарскиГласовеЗаЕвропа" той уточни, че става дума за около 30 млн. лева допълнително към вече предвидените 120 млн. лева за подмяна на отоплението с изкопаеми горива на такива с алтернативни източници. Представени бяха резултатите по изпълнението на финансовите инструменти по ОПОС 2014 - 2020 г., както и извършените оценки на Програмата.

„Очаквам по всички проекти на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“ да се работи с високи темпове, да се мобилизират бенефициентите, така че в максимална степен да успеят да изпълнят своите ангажименти“, каза още министърът.

Министърът откри форума и подчерта, че е важно да се направи всичко възможно за компенсиране на забавянето в някои от проектите, за ускоряване на процесите или навременно пренасочване на средства.

„Най-важната цел на проектите по ОПОС е да подобрят качеството на живот на хората, като осигурят по-чист въздух, по-добро управление на водните ни ресурси и отпадъците и запазване на биологичното разнообразие“, посочи министър Сандов.

Ръководителят на Управляващия орган на ОПОС 2014 - 2020 Галина Симеонова също отбеляза нуждата от бързи действия по реализация на проектите. 

Партньорите в мониторинговия комитет обсъдиха методологии и критерии за оценка на проектни предложения по процедури, за които е осигурено финансиране до края на програмния период: „Подобряване на природозащитното състояние на степни природни местообитания чрез закупуване на земи“, Разширяване на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на ниво местни административни единици и модернизация на Системата за ранно предупреждение и оповестяване (СРПО) на органите на изпълнителната власт“ и „Природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване“.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща