Правителството определи правилата за възлагане на дейности по инвестиции по Механизма за възстановяване

Икономика / България
3E news
233
article picture alt description

Източник: 3eNews, архив

Със свое постановление правителството определи правилата за възлагане на дейности по инвестиции от крайни получатели на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз. С документа се уреждат обществени отношения, неурегулирани от националното и европейското законодателство, които ще възникнат във връзка с изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост. Определят се правилата за предоставяне на средства от Механизма на крайните получатели, редът за оценка на предложенията, изискванията към лицата, участващи в оценката, правилата за работа на комисията, към лицата, извършващи проверка на постъпили възражения, условията за сключване на договор за финансиране с крайните получатели на средства и изменението на сключен договор, както и правила за осигуряване на информация и публичност.

В резултат на прилагането на правилата ще се постигне спазването на принципа на добро финансово управление, публичност, прозрачност и конкуренция при възлагането на дейности и намаляване на риска от измами, корупция и конфликт на интереси в съответствие с изискването на чл. 22 от Регламент (ЕС) 2021 /241 при използването на средствата от Механизма.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща