Повече от 10 години у нас няма обучения за енергийни одитори, сигнализират организации

Пет европейски страни изпълняват проект по Хоризонт 2020 за важността на енергийната ефективност и търсенето на качествени специалисти.

Енергетика / България
Рая Лечева
1355
article picture alt description

Снимки: NZ Roadshow

10 години у нас няма обучения за енергийни одитори, а е необходима качествена оценка за енергийните спестявания, коментираха на събитие за Националния план за възстановяване и устойчивост експертите Радостина Славкова от екологично сдружение "За Земята" и Светослав Стойков от Институт Кръгова Икономика.

Както в Националната програма за енергийна ефективност, така и сега в Националния план за възстановяване устойчивост липсва механизъм за проверка на енергийните спестявания от санирането. Не виждаме в Плана възможност за втори одит, който да провери дали обновяването е направено качествено, посочи Радостина Славкова. Енергийната ефективност е една от най-големите мерки в плана с бюджет от близо 2 млрд. лева и трябва да има качествено измерване на резултатите, отчитат експертите.

Един от най-важните проблеми е, че няма квалифицирани и обучени енергийни одитори и обучения за енергийни одитори не са провеждани през последните 10 години, коментираха експертите на събитието.

Наред с ползите и промяна на модела и въвеждане на нови възможности, продължава лошата практика за 100% грант за първите кандидатстващи като няма критерии за подбор, което ще продължи до 2013 година, когато грантът ще бъде вече 80%, каза Славкова.

За съжаление често енергийните обследвания се правят от неквалифицирани хора и макар да има над 300 лицензирани фирми в Агенцията за устойчиво и енергийно развитие, всъщност няма реални обучения на специалистите за новостите в тази сфера, коментира за 3eNews и Драгомир Цанев, изпълнителен директор на Центъра за енергийна ефективност. Целта на бранша е да се търсят повече качествени специалисти и да се правят качествени обследвания, защото само тогава санирането няма да е проформа и само на хартия, затова наистина би било важно да се заложи повторен одит след санирането, твърдят специалистите.

Проектът nZEB Roadshow има за цел да стимулира търсенето на квалифицирани строителни специалисти чрез насърчаване на пазарното търсене на качествени почти нулево-енергийни сгради. В тази посока си партнират България, Хърватия, Гърция, Италия и Румъния, за да повишат разбирането за важната роля да пестим енергия и пари чрез подобряване енергийната ефективност в собствения ни дом, административна или бизнес сграда. 

Всички партньори подготвят мобилно демонстрационно оборудване, което да представи по интерактивен начин ползите от енергийното спестяване. В България се очаква за първи път да бъде представена каравана, проектирана и построена според стандарта „Пасивна къща“. Тя ще бъде в центъра на всички събития, като около нея ще бъдат разположени щандовете на изложителите и ще бъдат провеждани разнообразни демонстрации и игри. Караваната ще представя всички принципи на пасивната сграда, като посетителите ще могат да влизат, да разглеждат различните компоненти и измервания на параметрите на енергопотреблението и микроклимата в реално време, да се запознават с информационни материали и да бъдат консултирани по собствени проекти, съобщи Драгомир Цанев. Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект е един от партньорите по проекта.

Центърът работи в тясно сътрудничество с институт Пасивна къща – Дармщат, Германия, като по негови лицензирани програми са обучени са над 100 преподаватели и 1000 строителни специалисти. Дейностите в тази посока ще продължат и по време на Дните на нулево-енергийните сгради в България, които се очаква да се случат и тази година. Но за съжаление тези обучения са по проекти и не могат да обхванат всички специалисти и не могат да покрият необходимостта от регулярни обучения, които би трябвало да правят университетите, допълни Цонев.

Факт е, че подобни проекти помагат на всички да разберат важността на енергийната ефективност за намаляване на енергийните разходи, но не могат да заместят важната роля на държавата и отговорните институции, които са отговорни за създаването на качествени и добре обучени специалисти в областта чрез подходящите обучения в сектора. А може би по-важно от всякога е сътрудничеството между бизнес и държава, университети и НПО.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща