Загубите преобладаваха през април на БФБ въпреки печелившия финален спринт за индексите в последните две сесии

С месечно повишение завършиха имотният индекс BG REIT (+3.07%) и широкият BG BX40 (+0.06%), а с понижение - измерителят на „сините чипове“ SOFIX (-1.23%) и равно претегленият BG TR30 (-0.46%)

Икономика / Анализи / Интервюта , Финанси
Георги Вулов
523
article picture alt description

Снимка: архив 3e-news/БТА

Април се очертава като втория слаб месец за Българската фондова борса (БФБ) за 2022 година и се доближава до показателите за януари. През отминалия четвърти месец на настоящата година два от четирите индекса завършиха със спад и два – с повишения. Поскъпване отчетоха имотният BG REIT (+3.07%) и широкият BG BX40 (+0.06%), а понижения регистрираха измерителят на „сините чипове“ SOFIX (-1.23%) и равно претегленият BG TR30 (-0.46%). Макар че на финала, два поредни дни (28 и 29 април) и четирите индикатора регистрираха ръст между 0.59% и 1.39%, месечната равносметка е за преобладаващи загуби.

Същото беше и сътношението през януари – два индекса със загуба и два с печалба: SOFIX (-2.70) и BG BX40 (-1.72%) и с ръст BG TR30 (+2.03%) и BG REIT (+1.65%).

Равносметката от началото на годината

показва, че февруари засега е най-губещ за БФБ: SOFIX (-3.77%), BG BX 40 (-2.73%), BG TR30 (-1.43%) и BG REIT (-1.00%), докато март е най-печеливш: BG TR30 (+6.93%), BG REIT (+6.07%), BG BX40 (+5.84%) и SOFIX (+5.30%).

Освен това, равносметката за първите четири месеца на 2022 година показва, че само SOFIX е на загуба (-2.62%), докато останалите три измерителя са с повишения:BG BX40 (+1.25%), BG TR30 (+7.05%) и BG REIT (+10.02%).

Оборотът на БФБ през април

също е висок: реализирани са 39 309 сделки с 76 591 062 лота за 333 812 565 лева или с 13.25% повече сделки (от 24 964 през първите четири месеца на 2021 година), с 41.04% повече лотове (от 54 301 638) и със 124% повече лева (от 148 570 207 лева).

Със сделки за над 1 млн. лева завършиха 15 дружества през април. Най-голям месечен оборот регистрира емисията с акции на Еврохолд България АД (EUBG) с 53 сделки за 24 548 457 лева; с облигациите на Еврохолд България АД (EUBB) с 12 сделки за 16 274 212 лева; Синтетика АД (SYN) с 43 сделки с акции на дружеството за 10 143 841 лева; НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7) с 53 сделки за 6 497 813 лева; ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) с 10 сделки за 5 140 600 лева; Агрия Груп Холдинг АД (AGH) със 787 сделки за 4 311 778 лева; Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ (SBPF) с 23 сделки за 3 614 145 лева; Делта кредит АДСИЦ - София (DLCB) с 8 сделки с облигации на дружеството за 2 550 055 лева; Родна Земя Холдинг АД (HRZ) с 33 сделки с акции на дружеството за 1 745 890 лева; Неохим АД (NEOH) със 794 сделки за 1 561 528 лева; Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAM) с 51 сделки за 1 489 268 лева; Електрохолд Продажби АД (бившето ЧЕЗ Електро България АД (CEZE) с 3 сделки за 1 460 400 лева; Софарма АД (SFA) със 191 сделки за 1 421 755 лева; Алтерко АД (A4L) с 333 сделки за 1 273 468 лева; Адванс Терафонд АДСИЦ (ATER) с 531 сделки за 1 266 115 лева.

Прави впечатление, че 12.23% от общия месечен оборот е реализиран от сделките с акциите и облигациите на Еврохолд България.

Динамика на индексите на БФБ*

Месечният преглед за април показва, както вече посочихме, че два от индексите са на печалба и два на загуба:

- при SOFIX е регистриран спад с 1.23%, спрямо ръст от 5.30% през март. През отминалия месец с акциите на 15-те компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 12 595 076 акции за 31 202 173 лева;

- при BGBX 40 е отчетено нарастване с 0.06%, спрямо повишение от 5.84% през март. През отминалия месец с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 14 392 325 акции за 36 762 945 лева;

- при BGTR 30 е регистрирано понижение с 0.46%, спрямо печалба с 5.84% през март. През отминалия месец с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 13 888 327 акции за 50 191 509 лева;

- имотният BG REIT е с повишение от 3.07%, спрямо ръст от 6.07% през март. През отминалия месец с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в измерителя, са осъществени сделки със 768 856 акции за 3 082 661 лева.

След като има паритет между четирите индекса, същото съотношение е и при другите показатели,

печелившите акции са повече от губещите

при съотношение 68% за печелившите към 23% за губещите и 149 на сто без промяна. При другите показатели съотношението е следното: при емисиите (45% за печелившите  към 38% за губещите и 17 на сто без промяна), при обемите обороти (59% за печелившите към 14% за губещите и 27 на сто без промяна) и при сделките (45% за печелившите към 53% за губещите и 1 на сто без промяна).

Най-печелившите акции

- Проучване и добив на нефт и газ АД (NGAZ) е начело в групата на най-печелившите акции с месечен ръст от 33.69% и оборот от 349 895 лева при последна цена от 5.000 лв./акция и пазарна капитализация от 61 140 310 лева;

- Син Карс Индъстри АД (SIN) е с повишение от 27.21% и месечен оборот от 188 898 лева при последна цена от 0.865 лв./акция и пазарна капитализация от 17 770 274 лева;

- ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ (FPP) e на печалба с 16.07% и месечен оборот от 97 418 лева при последна цена от 0.650 лв./акция и пазарна капитализация от 29 669 510 лева;

- Адванс Терафонд АДСИЦ (ATER) е с ръст от 12.86% и месечен оборот от 1 266 115 лева при последна цена от 3.510 лв./акция и пазарна капитализация от 298 736 419 лева;

- Българска фондова борса АД (BSE) е с нарастване от 11.86% и месечен оборот от 516 438 лева при последна цена от 9.900 лв./акция и пазарна капитализация от 65 170 314 лева.

Най-губещите акции

- Зърнени Храни България АД (ZHBG) е начело в групата на най-губещите емисии със спад от 27.78% и месечен оборот от 191 290 лева при последна цена от 0.195 лв./акция и пазарна капитализация от 38 153 756 лева;

- Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) е със спад от 20.75% и месечен оборот от 675 785 лева при последна цена от 7.180 лв./акция и пазарна капитализация от 154 368 959 лева;

- Софарма АД /варанти/ (SFAW) със спад от 16.42% и седмичен оборот от 78 047 лева при последна цена от 0.392 лв./акция и пазарна капитализация от 17 610 970 лева;

- ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (FIB) е с понижение от 8.06% и месечен оборот от 532 895 лева при последна цена от 2.280 лв./акция и пазарна капитализация от 339 913 344 лева;

- БГ Агро АД (BGAG) е на загуба със 7.83% и месечен оборот от 64 950 лева при последна цена от 1.530 лв./акция и пазарна капитализация от 61 746 883 лева.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите четири работни дни (26 - 29 април) с книжата на:

- Електроразпределителни мрежи Запад АД - ЕРМ Запад АД (новото име а на ЧЕЗ Разпределение България АД (CEZD) са реализирани сделки с 88 акции за 18 028 лева, след което цената им се е повишила с 0.69% при последна цена от 290.000 лв./акция и пазарна капитализация от 559 120 000 лева;

- Електрохолд Продажби АД (новото име на ЧЕЗ Електро България АД (CEZE) са реализирани 49 сделки за 1 430 400 лева, след което цената им се е понижила с 1.33% при последна цена от 29 600.000 лв./акция и пазарна капитализация от 148 000 000 лева;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани сделки с 6 233 акции за 4 128 лева, след което цената им се е понижила с 0.76%, при последна цена от 0.655 лв./акция и пазарна капитализация от 12 025 046 лева;

- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) са реализирани сделки само на 24 април с 183 250 акции за 267 545 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.460 лв./акция и пазарна капитализация от 21 870 827 лева;

- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани сделки с 5 400 акции за 3 932 лева при последна цена от 0.720 лв./акция, след което цената им се е понижила с 2.70% и пазарна капитализация от 18 078 055 лева;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) са реализирани сделка с 30 500 акции за 100 650 лева,след което цената им не се е променила, при последна цена от 3.300 лв./акция и пазарна капитализация от 93 552 202 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но през отминалия месец април не са реализирани сделки, като последната е била на 15 март с 50 лота дългови книжа за 50 000 лева, след което цената на облигациите не се е променила, оставайки на 1 000.00 лева номинал за облигация;

- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) са реализирани сделки с 62 500 акции на дружеството за 100 000 лева само на 11 април, след което цената им се е повишила с 3.23% при последна цена от 1.600 лв./акция и пазарна капитализация от 46 268 781 лева;

- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) са реализирани сделки само на 24 април, като са пласирани 286 дългови книжа за 286 000 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена за една облигация от 1000.00 лева номинал/брой;

- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не са реализирани сделки през април, като последната е била на 10 декември 2021 г., когато да продадени 334 дългови книжа за 334 000 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1 000.000 лева номинал/брой;

- ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A) не са реализирани сделки през април, като последната е била на 28 март с една облигация за 1 000 лева номинална стойност, след което цената им не се е променила.

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот с акции и облигации на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два и повече индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база на Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща