Брюксел стартира процес за дигитализация на шенгенските визи

Цифровизацията му ще облекчи много гражданите на 102 държави, пътуващи до ЕС за бизнес и туризъм

Свят
3E news
378
article picture alt description

Източник: pixabay

Европейската комисия предлага цифровизация на процеса на издаване на шенгенски визи, с което ще се замени визовият стикер и ще се въведе възможност за подаване на заявления за издаване на визи онлайн чрез европейската онлайн платформа за визи. С новия пакт за миграцията и убежището беше поставена цел за пълното цифровизиране на визовите процедури до 2025 г. Това е възможност за ефективно подобряване на процеса на кандидатстване за виза чрез намаляване на разходите и тежестта за държавите членки, както и за кандидатите, като същевременно се подобрява сигурността на Шенгенското пространство.

Заместник-председателят на Комисията Маргаритис Схинас, който отговаря за утвърждаването на европейския начин на живот, заяви: Днес визовата политика на ЕС влиза в цифровата ера. Тъй като някои държави членки вече преминават към използването на цифрови технологии, от жизненоважно значение е Шенгенското пространство да се развива като едно цяло. Предлагаме напълно цифровизирана процедура на кандидатстване за издаване на виза, за да се помогне както на пътуващите, така и на държавите членки да осигурят по-плавен и по-сигурен процес на кандидатстване.

Комисарят по въпросите на вътрешните работи Илва Йохансон заяви: Модерният визов процес е от решаващо значение за улесняване на пътуванията до ЕС с цел туризъм и бизнес. Половината от пристигащите в ЕС с шенгенска виза считат, че заявлението за виза е обременяващо, а една трета от тях трябва да пропътуват дълги разстояния, за да поискат виза. Крайно време е ЕС да предостави бърза и безопасна онлайн платформа за подаване на заявления за визи на ЕС за гражданите на онези 102 трети държави, които се нуждаят от краткосрочна виза, за да пътуват до ЕС.

В днешната цифрова епоха кандидатстването за виза все още е продължителен процес, който се извършва на хартия, а кандидатите трябва да пътуват, за да подадат и след това да получат паспорта си с виза, което води до натрупване на разходи както за пътуващите, така и за държавите членки. Няколко държави членки предприеха стъпки за подаване на заявленията за издаване на визи онлайн, но съществуват различия в степента, в която са извършили това. Само няколко от тях предлагат възможност за плащане онлайн. Тези процедури се оказаха проблематични и по време на пандемията от COVID-19, при която кандидатите вече не можеха свободно да отиват в консулствата, за да кандидатстват за виза.

Хармонизирането и уеднаквяването на процедурите за кандидатстване за виза в рамките на Шенгенското пространство ще спомогне да се избегне така нареченото „търсене на по-изгодни варианти за получаване на виза“ от страна на кандидати, които могат да се изкушат да подадат заявление в държава от Шенген, предлагаща по-бързо обработване на заявленията за виза, отколкото в държавата, която е тяхното действително местоназначение. Цифровизацията на визовия процес също така ще намали рисковете за сигурността, свързани с физическите визови стикери, които все още биха могли да бъдат предмет на фалшифициране, измами и кражби. Днешното предложение е в съответствие и с общия подход на ЕС за насърчаване на модернизацията и цифровизацията на обществените услуги.

Чрез цифровизацията кандидатстването за шенгенска виза ще става по-лесно и самата виза ще бъде по-сигурна:

  • Кандидатите за виза ще могат да кандидатстват за виза онлайн, включително да плащат визова такса чрез единна платформа на ЕС, независимо от държавата от Шенген, която желаят да посетят.
  • Платформата автоматично ще определя коя държава от Шенген е компетентна да разгледа дадено заявление, по-специално когато кандидатът възнамерява да посети няколко шенгенски държави.
  • Платформата ще предоставя на кандидатите актуална информация относно шенгенските визи за краткосрочно пребиваване, както и цялата необходима информация относно изискванията и процедурите (като например придружаващи документи, визова такса или необходимост от среща за събиране на биометрични идентификатори).
  • Явяването лично в консулството ще бъде задължително само за кандидатстващите за първи път с цел събиране на биометрични идентификатори, за кандидатите, чиито биометрични данни вече не са валидни, или за кандидатите с нов документ за пътуване.
  • Визата ще включва най-съвременни защитни елементи, които ще бъдат по-сигурни от настоящия визов стикер.
    Новата система ще гарантира, че основните права винаги са защитени.

Предстои предложението да бъде обсъдено от Европейския парламент и от Съвета. След това държавите членки ще разполагат с пет години, за да преминат към общата онлайн визова платформа. В зависимост от резултатите от преговорите между съзаконодателите разработването на платформата би могло да започне през 2024 г. и тя може да започне да функционира през 2026 г. Предвид петгодишния преходен период всички държави членки биха могли да използват платформата през 2031 г.

През 2018 г. Европейската комисия предложи да се измени Визовият кодекс, като се приемат визови политики в отговор на новите предизвикателства, и също така подчерта, че цифровите визи са пътят напред в дългосрочен план. При преразглеждането на Визовия кодекс на ЕС през 2019 г. Европейският парламент и Съветът заявиха целта за разработване на общо решение, което да позволи подаването на заявления за шенгенски визи онлайн, като по този начин се използват в пълна степен последните правни и технологични новости. Пандемията от COVID-19, която доведе до забавяне на операциите за издаване на шенгенски визи в световен мащаб поради трудностите при приемането на кандидати за виза в консулствата и центровете за подаване на заявления, накара държавите членки да призоват Комисията да ускори работата по цифровизацията на визовите процедури. С Пакта за миграцията и убежището, предложен от Комисията през септември 2020 г., бе определена цел визовата процедура да стане изцяло цифровизирана до 2025 г. с въвеждането на цифрова виза и възможност за подаване на заявления за издаване на визи онлайн.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща