Производството на електроенергия от началото на годината към 24 април расте с 19.02 %

Спрямо аналогичния период на предходната 2021 г. потреблението на ток се увеличава с 1.72 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
864
article picture alt description

Производството на електроенергия остава положително. На плюс остава и потреблението. Салдото (износ-внос) запазва висок дял в процентно отношение. Базовите централи продължава да държат висок дял. За пореден отчетен период се наблюдава подобрение на данните за участието възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Продължават да се влошават показателите за водноелектрическите централи (ВЕЦ). Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за времето  1 януари – 24 април (01.01.2022 г. – 24.04.2022 г.) тази година спрямо аналогичния период на предходната 2021 г.

 

Производството на електроенергия от началото на годината към двадесет и четвърти април остава положително и нараства с 19.02 % или до обем от 18 202 956 MWh (плюс 19.26 % отчетени преди седмица за периода до 17 април). За сравнение през посоченото време на предходната 2021 г. производството на електроенергия е било от порядъка на 15 294 151 MWh.

За сравнявания период от първия ден на януари до двадесет и четвъртия ден на месец април потреблението на електроенергия е положително и нараства с 1.72 % , достигайки до обем от порядъка на 13 808 682 MWh (плюс 1.93 % отчетени седмица по-рано). През аналогичния период на миналата година потреблението на електроенергия е възлизало на 13 575 372 MWh.

Салдото (износ-внос) запазва висок положителен дял в процентно отношение и расте (плюс) със 155.66 % или до обем от порядъка на 4 394 274 MWh като за посоченото сравнявано време спрямо по-ранни отчетни периоди изменението е по-слабо (плюс 157.25 % отчетени за сравнявания период преди седмица, плюс 171.55 % преди две седмици). Година по-рано през същото време салдото (износ-внос) е било от порядъка на 1 718 779 MWh.

Базовите централи запазват високото си участие с обем, достигащ  15 557 604 MWh за отчитания сравняван период от първи януари до двадесет и четвърти април тази година. Това представлява увеличение с 27.85  процента (плюс 27.95 % отчетени преди седмица за времето до 17 април). За сравнение през аналогичния период на 2021 г. базовите централи са участвали с обем от порядъка на 12 168 461 MWh.

По-добри са и данните за участието на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежи.

Делът на ВЕИ в преносната мрежа за посоченото време от 1 януари до 24 април през настоящата година според данните на системния оператор нараства с 27.02 % и достига до обем от 532 070 MWh (отчетени плюс 25.35 % преди седмица). За същото време, но преди година делът на ВЕИ в преносната мрежа е било в обем от порядъка на 418 878 MWh. Това в частност се дължи на положителното участие на вятърните (плюс 27.07 %) и фотоволтаични централи (плюс 38.84 %), но също и на биомасата (плюс 0.53%).

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа също се подобрява и за сравнявания отчетен период от първи януари до двадесет и четвърти април тази година то се увеличава (плюс) с 21.81 % до обем от 735 095 MWh (плюс 21.20 % преди седмица). Година по-рано през същото време делът на ВЕИ в разпределителната мрежа е бил от порядъка на 603 472 MWh. По-добрите данни се дължат на нарастващото участие на вятърните (плюс 33.56 %) и фотоволтаични централи (плюс 19.87 %) и въпреки спада при биомасата (минус 23.49 %).

Продължава да се влошава ситуацията по отношение на участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Така за отчитания период от началото на януари към двадесет и четвъртия ден на месец април 2022 г. делът на ВЕЦ намалява до обем от порядъка на  1 378 187 MWh или с (минус) 34.48 % (минус 33.77% преди седмица). За сравнение, през аналогичния период на предходната 2021 г. участието на ВЕЦ е достигало до обем от 2 103 340 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща