Седмица преди крайния срок близо 540 000 души са декларирали доходите си пред НАП

Повече от 80 на сто от декларациите са подадени по електронен път

Икономика / Финанси
3E news
728
article picture alt description

Снимка: архив 3e-news/Pixabay

Остава седмица за подаване на декларациите за облагане на доходите на физическите лица, получени през 2021 г., припомнят от Националната агенция за приходите (НАП).

Досега близо 540 000 души са декларирали доходите си пред НАП на стойност над 254 млн. лв. Повече от 80 на сто от декларациите са подадени по електронен път с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис (КЕП). 20 000 данъкоплатци са изпратили формулярите си по пощата, а 88 000 са ги подали в офис на приходната агенция, допълват от НАП.

Годишна данъчна декларация подават лицата, получили доходи от хонорари през 2021 година, дори и ако данъкът им е удържан в пълен размер от платеца на дохода, както и гражданите, извършвали регулярни продажби на стоки в интернет с цел търговия и печалба. Земеделските стопани и лицата, които през миналата година са получили доходи от наем, доброволно осигуряване или застраховане, дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина, също трябва да попълнят формуляра.

Срокът за деклариране и плащане на данъка по годишните данъчни декларации е 3 май.

Едноличните търговци и земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, подават годишните си декларации за доходите до 30 юни 2022 г. В случай че едноличен търговец или регистриран земеделски стопанин, който се облага като ЕТ, е получил и доходи, които не са свързани с тази му дейност, като например от наем, те се декларират в срок до 3 май.

Най-лесният и бърз начин за подаване на декларацията и плащане на задълженията е през портала за електронни услуги на НАП, достъпни с ПИК или КЕП. Онлайн плащането е една от най-често използваните електронни услуги на НАП. От началото на годината до момента през нея без такси са платени над 85 млн. лв.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща