БГВЕА предлага на ЕСО да ревизира значително прогнозата си за развитие на вятърните мощности у нас

Според бизнеса в страната ни могат да бъдат изградени до 4500 MW вятърни електроцентрали до 2031 година

Енергетика / България
3E news
1143
article picture alt description

Източник: needpix.com

Българската ветроенергийна асоциация предлага на ЕСО да ревизира прогнозата си за присъединяване на нови вятърни електроцентрали. Това писмо са изпратили от асоциацията до системния оператор като настояват да направят среща с изпълнителния директор Ангелин Цачев. Според БГВЕА сегашната прогноза на ЕСО за присъединяване на 343 MW нови централи на вятърна енергия до 2031 г. не отговаря на реалния инвеститорски интерес. От асоциацията настояват да бъде преразгледан десетгодишния план на ЕСО като от предвидените в настоящия вариант 343 MW за ВяЕЦ се увеличат до 4500 MW ВяЕЦ. Тези мощности да бъдат „респективно разпределени, както следва: 1500 MW за 2026г., 1000 MW за 2027г, и по 500 MW за всяка година в периода 2028-2031г.“, обясняват в писмото си от БГВЕА.

От асоциацията обясняват, че при разработката на плана ЕСО се е допитало до обществото, но БГВЕА не е била сред заинтересованите страни, чиито предложения и намерения да се вземат предвид. „Като представителна организация в сектора, ние сме в постоянен контакт с цялата мрежа от компании, ангажирани във вятърния сектор, включително и компании извън членската ни маса, и сме единствената организация, която разполага с представителна информация за развитието на ветроенергийния сектор.

Още по темата

Планът за развитие на преносната мрежа на България за периода 2022- 2031г. следва да отчете значимата роля на вятърната енергия в електроенергийния микс на страната. България има значителен ресурс от вятър и слънце за изграждането на вятърни електроцентрали (ВяЕЦ) и фотоволтаични централи (ФЕЦ), развитието на които представлява най-бързият начин за гарантиране на енергийната независимост и увеличаване на дела на чиста енергия, произведена от местен източник на конкурентна цена“, припомнят от БГВЕА. Според тях страната ни има нужда и от двата вида електроцентрали, но е необходимо те да се изградят балансирано т.е. инсталираните мощности от вятър и слънце да са в близък или еднакъв размер.

Балансиран микс от ВяЕЦ и ФЕЦ ще улесни и управлението на електроенергийната система и по-ефективното използване на наличния капацитет на електропреносната мрежа. От гледна точка на енергийния баланс, ВяЕЦ имат по-висок коефициент на използваемост, допълват експертите по вятърна енергия. Според тях  всеки инсталиран MW ВяЕЦ допринася за наличието на повече евтина енергия в мрежата. „Към края на 2020 г. в България инсталираната мощност на ФЕЦ е 1 121 MW, а на ВяЕЦ е 701 MW, като в също време двата вида електроцентрали са произвели еднакво количество енергия (по 1.478 TWh). От гледна точка на мощностния баланс, ВяЕЦ имат по-равномерно производство в денонощен разрез, докато ФЕЦ имат изразен пик между 10:00 и 17:00 часа. ВяЕЦ имат по-голям принос в периодите, когато има повишено нужда от енергия (сутрин/вечер, зимен сезон), когато слънцегреенето отсъства или е с понижен интензитет“, припомнят от БГВЕА.  

Според тях към настоящия момент инвеститорският интерес във ветроенергийни проекти бележи значителен ръст, като по информация на БГВЕА в процес на разработване са повече от 4000 MW. Асоциацията предлага преразглеждане на прогнозата за присъединяване на нови ВяЕЦ към електроразпределителната и електропреносната мрежа, като се вземат предвид всички валидни договори – окончателни и предварителни, издадените съгласувателни писма, както и издадени становища към настояща дата и получените искания за такива. Наред с това, списъкът със заинтересованите страни, до които е изпратено запитване, следва да се актуализира, за да отчете действителните и активни инвестиционни намерения.

„Вземайки предвид факта, че БГВЕА представлявава интересите на съществена част от производителите и инвеститорите във вятърна енергия, се обръщаме към Вас с молба за среща, в рамките на която да Ви запознаем с нашата дейност и да обсъдим възможността за конструктивно сътрудничество, включително и по темите, касаещи бъдещето развитие на електропреносната мрежа, която следва да интегрира нарастващия дял инсталирана мощност от ВяЕЦ, спомагаща за постигане на енергийна независимост и декарбонизация“, завършват писмото си от бизнес организацията.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща