АПИ започва ремонт на 11 пътни отсечки с обща дължина от 200 км

Икономика / България
3E news
825
article picture alt description

Източник: АПИ

Ремонтът на 11 пътни отсечки с обща дължина близо 200 км в областите Варна, Бургас, Стара Загора, Хасково, Видин и Смолян ще стартира през тази година, съобщиха от Агенцията „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Агенцията обяви обществените поръчки за избор на изпълнители на строително-монтажните работи за основен ремонт на участъците. Сред тях са трасета, предложени от граждани за включване в ремонтната програма на АПИ за 2022 г., като Дюлинския проход, който е най-кратката връзка между общините Варна и Бургас през Стара планина и е алтернативен маршрут на първокласния път Варна – Бургас. Ще започне ремонтът на отсечките Росен - Веселие - Ясна поляна и Маринка - Визица в област Бургас, както и на пътя Раброво - Периловци - Шишенци в област Видин, за които гражданите също са изпратили предложения.

АПИ завиши изискванията към изпълнителите на строителството и строителния надзор както по време на ремонтните дейности, така и в гаранционния период след това. Целта е да се гарантира качествено изпълнение на строително-монтажните работи, се посочва в съобщението.

Предвидено е ново задължение на строителния надзор да разполага с акредитирана строителна лаборатория, различна от тази, която ще използва строителят. Целта е консултантът да извършва задължителни собствени проби, изпитвания и контролни проверки по време на изпълнението и приемането на строителните дейности.

Предвиден е и двойно по-дълъг гаранционен срок на пътните работи – 6 години, вместо досегашните 3 години. През гаранционния период ще се извършват, освен редовните инспекции на възложителя – АПИ, също така и задължителни инспекции два пъти в годината. При установяване на технически грешки и несъответствия в сертификат за извършени строително-монтажни работи, одобрен от надзора и предаден за окончателно одобрение и разплащане на възложителя, ще може да се налагат санкции и на строителния надзор.

На строителния надзор допълнително е вменено да съгласува и контролира временната организация на движение с оглед повишаване на безопасността по време на строителството.

Офертите на участниците в двете обявени обществени поръчки ще се приемат до 12 май 2022 г. Едната обществена поръчка е за избор на изпълнител строително-монтажни работи за основен ремонт на 123,5 км пътища с обща индикативна стойност 135 889 600 лв. без ДДС. Втората обществена поръчка е за основен ремонт на 76,2 км републикански пътища. Общата индикативна стойност е 83 428 400 лв. без ДДС.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща