Акции за над 100 млн. лева на ЧЕЗ Разпределение и ЧЕЗ Електро бяха продадени на БФБ за един ден

Най-голямо повишение през отминалите пет работни дни регистрира равно претегленият индекс BG TR30 (+1.95%), следван от широкия BG BX40 (+1.47%), имотния BG REIT (+1.58%) и измерителя на българките „сини чипове“ SOFIX (+0.85%)

Икономика / Финанси
Георги Вулов
587
article picture alt description

Снимка: архив 3e-news/Булфото

Отминалата седмица (14-18 март) ще се запомни със сделките на БФБ за изкупуване на остатъчни дялове от двете енергийни дружества на Еврохолд - ЧЕЗ Разпределение България и ЧЕЗ Електро България за общо 100 961 090 лева, предимно на 18 март, последния работен ден. Затова все още не е ясно кой е купувачът, тъй като предстои плащане и регистрация в Централен депозитар в рамките на до 3 работни дни. Предположенията са, че купувачът е реализирал сдеките от името на Еврохолд България, който чрез Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани притежава по 67% дял от двете компании.

Редно е да се припомни, че Комисията за финансов надзор (КФН) през октомври 2021 година не издаде окончателна забрана за публикуване на коригираните търгови предложения към останалите акционери, с което на практика разреши на Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани, регистрирана в Нидерландия, специално за сделката на Еврохолд България за придобиване на бизнеса на ЧЕЗ в България, да отправи търгово предложение да изкупи остатъчните 33% от капитала на дистрибутора на електроенергия - ЧЕЗ Разпределение България АД и доставчика на електроенергия – ЧЕЗ Електро България АД. През юли Еврохолд придоби седем дружества на чешката „ЧЕЗ Груп“ за 335 млн. евро като сделката бе реализирана чрез дъщерната Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани.

От публикуваното по-късно търгово предложение стана ясно, че Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани е повишила цените за изкупуване, като предлага да придобие 636 240 акции на „ЧЕЗ Разпределение България“ на цена от 291 лв. за акция или общо 185.2 млн. лв., както и 1650 акции на „ЧЕЗ Електро България“ на цена от 26 904 лв. за акция или общо 44.4 млн. лева. Очакванията бяха процедурата да приключи до края на миналата година.

От бюлетините за търговия на БФБ става ясно, че от началото на годината, вкл. и от сделките в петък, 18 март, са продадени общо 1385 акции на ЧЕЗ Електро и остават 265 акции за изкупуване, според търговото предложение. От ЧЕЗ Разпределение са пласирани 207 881 акции и остават за изкупуване 428 359 акции според търговото предложение, за да стане Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани 100% собственик на двете енергийни дружества и евентуално техните емисии да бъдат свалени от борсата. Възможно е това да не се случи, още повече, че преди известно време от Еврохолд България обявиха, че не възнамеряват да прекратяват търговията с акциите на двете дружества на БФБ, на които предстои да бъдат сменени имената (подробности за седмичния оборот на БФБ по-нататък).

Вижте още: Електрохолд ще е новото име на ЧЕЗ в България

Търговията на Българската фондова борса (БФБ)

през третата пълна седмица на март (14-18) завърши със значително повишение и за четирите индекс, при това за втора поредна седмица, след като преди това две поредни седмици българските индикатори завършваха в червената зона.

С най-голям ръст беше измерителят на българките „сини чипове“ SOFIX (+3.91%), следван широкия BG BX40 (+3.31%), равно претегления BG TR30 (+2.97%) и имотния BG REIT (+1.98%). В предходната седмица (7-11 март) също и четирите индикатора бяха в зелената зона, а с най-голям седмичен ръст беше BG TR30 (+1.95%), следван от BG BX40 (+1.47%), BG REIT (+1.58%) и SOFIX (+0.85%). В предходната седмица (28 февруари – 4 март) и четирите индекса бяха на минус, като най-голям беше седмичният спад на SOFIX (-5.40%), следван от BGTR 30 (-3.79%), BGBX 40 (-3.77%) и BG REIT (-0.46%).

Въпреки обрата на тренда – от губещ към печеливш, трите измерителя се доближават до своите върхове за 2022 година, достигнати съответно: за SOFIX на 11 януари (максималните 650.71 пункта, спрямо 601.96 пункта към 18 март), за BG BX40 също на 11 януари (145.89 пункта, спрямо 140.11 пункта), за BG TR30 на 8 февруари (711.32 пункта, спрямо 701.84 пункта). Имотният BG REIT с достигнатите 171.19 пункта в петък установява рекорд, откакто е въведен за измерване от БФБ на 3 септември 2007 година.

Затова и от началото на настоящия месец, до 18 март и четирите индекса са на печалба: SOFIX (+1.13%), BG BX40 (+2.00%), BG TR30 (+2.18%) и BG REIT (+3.73%).

От началото на годината равносметката показва, че два от индексите са на загуба и два с печалба: SOFIX (-5.30%), следван от BGBX 40 (-2.48%), докато RG TR30 (+2.76%) и BG REIT (+4.40%).

Откакто на 13 март 2020 г. беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 31 март 2021 г., заради коронавирусната пандемия), до 18 март 2022 г. SOFIX e със значителен ръст от 31.54% и оборот от 331 318 638 лева.

Динамика на индексите на БФБ*

Седмичният преглед (14-18 март) показва, както вече посочихме, че и четирите индекса са на печалба:

- при SOFIX е регистрирано най-голямото повишение с 3.91%, спрямо нарастване с 0.85% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 921 847 акции за 2 194 840 лева, спрямо 4 430 199 лева седмица по-рано;

- при BGBX 40 е отчетено повишение с 3.31%, докато в предходната седмица е регистрирано нарастване с 1.47%. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 2 116 705 акции за 67 784 640 лева, спрямо 8 732 800 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30 е регистриран ръст от 2.97%, след като в предходната седмица беше отметено нарастване с 1.97%. През отминалите пет работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 1 667 366 акции за 66 567 671 лева, в сравнение с 8 732 800 лева седмица по рано;

- имотният BG REIT регистрира повишение с 1.98%, след като в предходната седмица отчете нарастване с 1.58%. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в измерителя, са осъществени сделки с 317 319 акции за 872 210 лева, спрямо 703 916 лева седмица по-рано.

След като и четирите индекса са на печалба,

печелившите акции са повече от губещите

при съотношение 56% за печелившите към 32% за губещите и 12 на сто без промяна. При другите показатели съотношението също е в полза на печелившите: при емисиите (51% за печелившите към 30% за губещите и 19 на сто без промяна), при обемите обороти (62% за печелившите към 36% за губещите и 2 на сто без промяна) и при сделките (79% за печелившите към 17% за губещите и 4 на сто без промяна).

БФБ отчете много висок оборот

при реализирани 2 452 сделки с 3 268 382 лота за 111 113 845 лева, спрямо 3 975 сделки с 4 878 057 лота за 19 594 157 лева в предходната седмица (7-11 март) или с 1 523 сделки и 1 609 675 лота по-малко, но с 91 519 688 лева повече.

Със сделки за над 200 000 лева завършиха 15 дружества, колкото и в предходната седмица. Най-голям седмичен оборот регистрираха двете дружества на Еврохолд България: ЧЕЗ Разпределение България АД (CEZD), чието име ще бъде сменено на Електроразпределителни мрежи Запад АД (ЕРМ Запад АД), с 27 сделки с акции за 62 319 290 лева и ЧЕЗ Електро България АД (CEZE), чието име ще бъде сменено на Електрохолд Продажби АД, с 9 сделки за 38 641 800 лева, следвани от Агрия Груп Холдинг АД (AGH) с 338 сделки за 1 234 254 лева, Феникс Капитал Холдинг АД (PCH) с 4 сделки за 1 059 500 лева, Инвестиционна Компания Галата АД (GTH) с 39 сделки за 642 339 лева, Старком холдинг АД (S28H) с една сделка с облигации на дружеството за 400 000 лева, Неохим АД (NEOH) със 130 сделки за 396 952 лева, американската фармацевтична компания Pfizer Inc. с 36 сделки за 384 164 евро, ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (FIB) с 278 сделки с акции на дружеството за 382 479 лева, Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) със 148 сделки за 338 768 лева, Адванс Терафонд АДСИЦ (ATER) с 81 сделки за 335 280 лева, Родна Земя Холдинг АД (HRZ) със 7 сделки за 288 680 лева, Софарма АД (SFA) с 66 сделки за 248 798 лева, ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ (CCBR) със 7 сделки за 241 690 лева, Параходство българско речно плаване АД (BRP) с 4 сделки за 216 840 лева.

Прави впечатление, че в групата на най-оборотните емисии попадат общо 5 дружества от предходната седмица, като две от тях за четвърта поредна седмица: Агрия Груп Холдинг АД (AGH) и Доверие Обединен Холдинг АД (DUH); Софарма АД (SFA) за трета поредна седмица; Адванс Терафонд АДСИЦ (ATER) и Неохим АД (NEOH) за втора поредна седмица.

За отбелязване е, че сделките с акциите само на двете енергийни дружества на Еврохолд - ЧЕЗ Разпределение България и ЧЕЗ Електро България за общо 100 961 090 лева формират 90.86% от седмичния оборот на БФБ.

В същото време петте дружества, които са отново сред най-оборотните за втора, трета и четвърта поредна седмица с общ оборот от 2 554 052 лева формират 2.30% от седмичния оборот на БФБ.

Най-печелившите акции

- Феникс Капитал Холдинг АД (PCH) е начело в групата на най-печелившите емисии с ръст от 350.00% и седмичен оборот от 1 059 500 лева, при последна цена от 1 450.00 лв./акция и пазарна капитализация от 17 400 000 лева;

- ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (FIB) е с повишение от 30.26% и седмичен оборот от 382 479 лева, при последна цена от 2.260 лв./акция и пазарна капитализация от 336 931 648 лева;

- Зърнени Храни България АД (ZHBG) с печалба от 20.48% и седмичен оборот от 79 999 лева, при последна цена от 0.200 лв./акция и пазарна капитализация от 39 132 057 лева;

- китайския Alibaba Group Holding Ltd. (AHLA) с ръст от 18.12% и седмичен оборот от 14 213 евро, при последна цена от 97.150 евро/акция;

- американската компания Amazon.com Inc. (AMZ) с повишение от 14.86% и седмичен оборот от 101 202 лева, при последна цена от 2 860.00 евро/акция.

Най-губещите акции

- ЧЕЗ Електро България АД (CEZЕ) е начело на групата на най-губещите акции със спад от 15.15% и седмичен оборот от 38 641 800 лева, при последна цена от 28 000.00 лв./акция и пазарна капитализация от 140 000 000 лева;

- Порт флот-Бургас АД (PFB) е с понижение от 7.27% и седмичен оборот от 137 700 лева, при последна цена от 5.100 лв./акция и пазарна капитализация от 51 000 000 лева;

- Параходство българско речно плаване АД (BRP) е със загуба от 5.45% и седмичен оборот от 216 840 лева, при последна цена от 0.520 лв./акция и пазарна капитализация от 18 568 510 лева;

- Индустриален Холдинг България АД (IHB) е със спад от 5.45% и седмичен оборот от 11 573 лева, при последна цена от 1.910 лв./акция и пазарна капитализация от 205 135 228 лева;

Син Карс Индъстри АД (SIN) е отново в групата на най-губещите акции със спад от 4.23% и седмичен оборот от 22 726 лева, при това за трета поредна седмица, докато през отминалата седмица отчете 16.87% и седмичен оборот от 10 566 лева, като за отминалите пет работни затвори търговията при последна цена от 0.680 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 13 969 695  лева от 14 586 005 лева в предходната седмица.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите пет работни дни (14-18 март) с книжата на:

- ЧЕЗ Разпределение България АД (CEZD) са реализирани сделки с 207 734 акции за 62 319 290 лева, като повечето сделки са реализирани на 18 март, след което цената им не се е повишила с 10.95%, при последна цена от 304.000 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 586 112 000 лева от 528 272 000 лева в предходната седица;

- ЧЕЗ Електро България АД (CEZE) са реализирани сделки с 1 380 акции за 38 641 800 лева, като повечето сделки са реализирани на 18 март, след което цената им се е понижила с 15.15%, при последна цена от 28 000.000 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 140 000 000 лева от 165 000 000 лева, спрямо последната сделка на 23 февруари с една акция;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани сделки с 901 акции за 603 лева, след което цената им се е повишила с 10.24%, при последна цена от 0.700 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 12 851 194 лева от 11 657 869 лева седмица по-рано;

- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са реализирани сделки, като последната е била на 11 март със 150 акции за 219 лева, след което цената им се е повишила с 16.80%, при последна цена от 1.460 лв./акция и пазарна капитализация от 21 870 827 лева;

- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани сделки с 510 акции за 360 лева на 14 март, след което цената има се е повишила с 0.71%, при последна цена от 0.705 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 17 701 429 от 17 575 887 лева седмица по-рано;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) е реализирана една сделка с 10 акции за 33 лева само на 18 март, след което цената им се е повишила с 3.12%, при последна цена от 3.300 лв./акция и по-висока пазарна капитализация от до 93 552 202 лева от 90 717 286 лева седмица по-рано; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1) и на 15 март е реализирана една сделка с 50 лота дългови книжа за 50 000 лева, след което цената на облигациите не се е променила, оставайки на 1 000.00 лева номинал за облигация;

- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) е реализирана една сделка с 10 акции за 18 лева на 18 март, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.750 лв./акция и непроменена пазарна капитализация от 50 606 479 лева;

- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 24 февруари с един лот дългови книжа на дружеството за 1 000 лева номинална стойност, след което цената им не се е променила, при последна цена за една облигация от 1000.000 лева/брой;

- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не са реализирани сделки, като последната е била на 10 декември 2021 г., когато да продадени 334 дългови книжа за 334 000 лева на номинална стойност, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1 000.000 лева/брой;

- ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A) не са реализирани сделки, като последната е била на 24 февруари с един лот за 1 000 лева номинална стойност, след което цената на облигациите не се е променила, при последна цена за една облигация от 1 000.000 лева/брой.

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот с акции и облигации на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два и повече индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база на Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща