Доклад на ЕП: Изкуственият интелект би могъл да помогне в борбата с изменението на климата, пандемиите и глобалния глад

Климат / Технологии
3E news
492
article picture alt description

Снимка: БНТ

Изкуственият интелект (Artificial Intelligence- AI)би могъл да помогне в борбата с изменението на климата, пандемиите и глобалния глад и да подобри качеството на живот чрез персонализирана медицина. Това пише в проектотекст на окончателен доклад за изкуствения интелект в цифровата ера на евродепутата Аксел Вос (ЕНП, Германия), който ще бъде гласуван в специалната комисия Изкуствен интелект в дигиталната ера във вторник заедно с набор от изменения, съобщиха от ЕП. Според Вос общественият дебат трябва да се насочи към огромния потенциал на изкуствения интелект, който предлага на човечеството уникалния шанс да подобри почти всяка област на живота ни. 

Според проекта на документа AI  може значително да увеличи производителността, иновациите, растежа и създаването на работни места. Той идентифицира политически варианти за отключване на потенциала на изкуствения интелект в здравеопазването, околната среда и изменението на климата, конкурентоспособността и пазара на труда. Проектодокладът също така подчертава предизвикателството за постигане на консенсус в рамките на световната общност относно минималните стандарти за отговорно използване на AI и опасенията относно военните изследвания и технологичните разработки в оръжейните системи без човешки надзор.

След като бъде приет в специалната комисия, докладът ще бъде поставен на гласуване от пълния състав през май.

Комитетът на Комисията (Artificial Intelligence in a Digital Age- AIDA) започна своята работа през септември 2020 г. В рамките на своя мандат на комисията беше възложена задачата да проучи въздействието на AI върху икономиката на ЕС и различните й сектори, да анализира подхода на AI на трети държави и да начертае пътя напред. Комисията проведе редица изслушвания и дебати, за да включи в доклада. Окончателният доклад на AIDA е основният резултат на комисията.

По време на този процес членовете и служителите събраха експертен опит и прозрения за различни аспекти на AI. Тази работа беше включена в окончателния доклад на комисията, който има за цел да създаде пътна карта за ИИ до 2030 г. На тази среща председателят и членовете на AIDA също ще приключат работата на комисията.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Технологии:

Предишна
Следваща