Американските търговски камари в България и в Северна Македония участват в проект за подобряване на икономическото сътрудничество

Икономика / България
3E news
523
article picture alt description

Източник: needpix.com

Американската търговска камара в България си партнира с Центърът за международна частна инициатива (Center for International Private Enterprise – CIPE), за да усилят икономическото сътрудничество и развитието между България и Северна Македония. Тази инициатива е свързана с процеса на сближаване започната от правителствата на двете държави от началото на 2022 г.

Обхватът на тази инициатива включва серия от кръгли маси, на които бизнес и правителствата да обсъждат възможното бизнес развитие между двете страни, да обсъдят препятствията, които пречат за ускорение на бизнесите и спъват трансгранични проекти, както и да установят тона за бъдещото икономическо сътрудничество. Към това се добавят и споделяне на добри практики за ускоряване на търговията между България и Северна Македония и даване на предложения за подобрения на регионалната инфраструктура – пътища, железница, въздушен транспорт и дигитална инфраструктура – които са идентифицирани от бизнес общностите в двете страни.

Представителите на публичния и частен сектор се съгласиха да продължат диалога по тези възможности за двустранни реформи. Всички участници изразиха своя ангажимент да усилят двустранното бизнес сътрудничество в ключови сфери, като „Енергетика“, „ Транспорт и инфраструктура“, „Медии“ и „Дигитална свързаност“. Този диалог ще подкрепи бизнес общностите в България и Северна Македония, които да говорят за създаването на един по-здрав и устойчив бизнес климат по между им.

Двете организации ще организират серия от бизнес кръгли маси, за да продължат паралелния диалог наред с междуправителствените работни групи и срещи.

„С това партньорство ние надграждаме нашите връзки със сестринската ни организация АмЧам Северна Македония, с която сме свързани в нашата организация-чадър Асоциация на американските камари в Европа (AmChams in Europe). Заедно можем да дадем по-силен сигнал на останалите камари, които могат да работят за осъществяване на споделени ценности на трансатлантическия бизнес и да промотират нашите страни сред чуждестранните инвеститори, в т.ч. и от САЩ.“ – коментира Петър Т. Иванов, главен изпълнителен директор, Американска търговска камара в България.

 „Усилването на връзките между България и Северна Македония е сред най-значимите приоритети за бъдещото развитие на отношенията „ЕС-Западни Балкани“. CIPE вярва, за да може частният сектор да създаде собствени възможности да изразява своите нужди и приоритети, и то по начин, чрез който да максимизира потенциала на подобряващите се двустранни връзки.“ – каза Джефри Лайтфут, програмен директор за Европа на Центърът за международна частна инициатива.

Центърът за международна частна инициатива (CIPE) укрепва демокрацията по света чрез реформа, ориентирана към пазара и частните предприятия, за да разшири достъпа до възможности на всички граждани и да създаде демокрация, която дава резултати. Като подобрява бизнес климата за предприемачите и премахва правните и регулаторните бариери чрез застъпничество за политики, CIPE подкрепя частния сектор да бъде движеща сила на реформите. Работейки с търговски камари, бизнес асоциации и други независими организации от частния сектор в световен мащаб, CIPE помага на бизнеса да намери своя глас при изготвянето на политики по редица въпроси, включително такива, свързани със свободата на интернет, отворените данни и "корозивен капитал" (външни капиталовложения, при които липсва прозрачност, отчетност и пазарна ориентация), припомнят от AmCham България.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща